EMEK, SİBERNETİK VE TOPLUM / LABOUR, CYBERNETICS AND SOCIETY

Gürcan Şevket AVCIOĞLU

Öz


Mekanik bilimlerde geliştirilen sibernetik kuram, makine ve insanların geri-besleme ile denetlenmesi ve yönetilmesi ilkesine dayanır. Tanıttığımız kitabın yazarı Norbert Wiener bu kuramın gelişmesinde büyük payı olan isimlerindendir. Wiener, makinelerde tasarlanan sibernetik kuramı topluma veya toplumsal organizasyonlara uyarlama çabasındadır. Sibernetik, haberleşme ve kontrol kavramlarına dayanır. Doğadaki her şey, toplum da buna dâhildir, entropi denilen yok olma veya düzensizleşme eğilimindedir. Toplum entropiye karşı koyabilmek için geri-besleme ile haberleşme ve kontrol yeteneğini geliştirmelidir. Wiener’ın sibernetik kuramı toplumlar için kapsayıcı bir kuram olma iddiasındadır. Sibernetik, bazı iletişim yaklaşımlarına kaynaklık etmiş olsa da toplumların açıklanmasında kullanılabilecek şekilde geliştirilmemiştir. Bu yüzden eleştirimiz sibernetik kuramın küçük gruplar veya küçük toplumsal organizasyonların çözümlenmesi için daha uygun olacağı şeklindedir.


Anahtar Kelimeler


Sibernetik; entropi; geri-besleme.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.