TÜRKİYE’DE EKONOMİ SOSYOLOJİSİNE DAİR BİR LİTERATÜR DENEMESİ / A LİTERATURE REVİEW SOCIOLOGY OF ECONOMY IN TURKEY

Uğur ÇAĞLAK

Öz


Ekonomi ve sosyoloji her zaman birbirine ihtiyaç duyan iki bilim olmuştur. Pek çok ekonomik durum sosyolojinin konusuna dâhil olmuş, yine pek çok sosyolojik olgu, ekonomi ile açıklanmıştır. Bu yüzden birbirine her zaman ihtiyacı olan ekonomi ve sosyoloji yeni bir alanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu da ekonomi sosyolojisidir. Bu çalışmada ekonomi sosyolojisi literatürü içerisinde değerlendirebileceğimiz, ülkemizde Türkçe yayımlanmış olan veya Türkçeye çevrilmiş olan kitaplardan bir kesit sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Sosyoloji; ekonomi sosyolojisi; bibliyografya

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KOMİSYON, (2011), Ekonomi Sosyolojisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

ERKAN, Hüsnü, (2000), Ekonomi Sosyolojisi, İzmir: Barış Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2013 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.