ESKİÇAĞDA YAZI, KİTAP VE KÜTÜPHANENİN OLUŞUM SÜRECİ; GÜNÜMÜZ EĞİTİMİNE KATKILARI / THE DEVELOPMENT PROCESS OF WRITING, BOOK AND LIBRARY IN ANCIENT AGE; CONTRIBUTIONS TO THE PRESENT EDUCATION

Tuğba Cevriye ÖZKARAL

Öz


Bilindiği gibi tarih yazıyla başlar. Yazı insanların düşündükleri, ifade edebilecekleri şeylerin düzenli bir göstergesi ve simgeler, semboller bütünü olmuştur. Bu makalede eskiçağda yazı ve kitabın doğuşu, oluşum süreci ele alınmaktadır. Öte yandan eskiçağda yazılı belgelerin artan ekonomik ve kültürel ilişkilerin sonucu olarak çoğalmasıyla korunup saklanmalarını gerektiren arşiv ve kütüphaneler ortaya çıkmıştır. Bu noktadan hareketle eskiçağ kütüphanelerinin oluşum süreci de irdelenmeye çalışılmıştır. Eskiçağdaki bu oluşumların günümüz eğitimine katkıları ise şu şekilde yorumlanmıştır: Eğitimin ana unsurları eskiçağda doğmuş ve günümüze kadar gelişim sürecini devam ettirmiştir. Eğitim öğretimin verildiği kurumların yani okul adı verilen sistemin, önemli bir eğitim aracı olan kitapların ve kütüphanelerin ve daha birçok unsurun doğuşu, var olması eskiçağ uygarlıklarına dayanmaktadır. Bu bağlamda eskiçağ uygarlıklarının günümüz eğitimine katkıları yadsınamaz. Öte yandan eskiçağda icat edilen yazı hem insanlık tarihi hem de eğitim dünyası açısından çok büyük önem taşımaktadır. Yazılı araçlar eğitim ortamında en yaygın kullanılan araç türleridir. Kısacası yazı, kitap ve kütüphanenin oluşumu hem geçmişte hem de günümüzde büyük bir etki ve öneme sahip olmuştur.


Anahtar Kelimeler


Yazı eskiçağ; kitap; kütüphane; eğitim

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALP, S. (1991). Maşat-Höyük. Ankara.

AYDIN, İ. (2010). Alternatif Okullar. Ankara.

BOSSERT, H. TH. (1952). Hititlerde Yazı Malzemesi ve Yazı Aletleri. Belleten, XVΙ (61), 1–8.

BOTTERO, J. & STEVE, M.J. (2013). Evvel Zaman İçinde Mezopotamya. İstanbul.

BRYCE, T. (2002). Life and Society in the Hittite World. Oxford.

DEMİRİŞ, B. (2002). Eskiçağ’da Yazı Araç ve Gereçleri. İstanbul.

DİNÇOL, B. (2002). Eskiçağ ’da Doğu Akdeniz Havzası ve Anadolu’da Diller ve Yazılar. Boğazköy’den Karatepe’ye Hititbilim ve Hitit Dünyasının Keşfi. 20–37.

JEAN, J. (2002). Yazı İnsanlığın Belleği. İstanbul.

KINAL, F. (1969). Çivi yazısının Doğuşu ve Gelişmesi. AÜ DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi,12/13, 1-15.

KINAL, F. (1983). Eski Mezopotamya Tarihi. Ankara.

KINAL, F. (1987). Eski Anadolu Tarihi. Ankara.

KARASU, C. (1995). Some Considerations On Hittite Scribes. Archivum Anatolicum, 1, 117–122.

KARASU, C. (1997). Hattuşa-Boğazköy Arşiv- Kitaplık Sistemleri Üzerine Bazı Yorumlar. Archivum Anatolicum ( Anadolu Arşivleri ),3, 215–238.

KARAUĞUZ, G. (2002). Hitit Devletinin Siyasi Antlaşma Metinleri. Konya.

KRAMER, S.N. (1999). Tarih Sümerde Başlar. Hamide Kayukan (Çev.). İstanbul.

SCHMIDT, K. (2007). Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı Göbekli Tepe En Eski Tapınağı Yapanlar. İstanbul.

OTTEN, H. (1962). Eski Şarkta Kütüphaneler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, XΙX (3/4), 201–211.

YILDIZ, N. (1985). Eskiçağ Kütüphaneleri. İstanbul.

YILDIZ, N. (2000). Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu. Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.