AYAZ İSHAKİ'NİN ÜYGE TABA (EVE DOGRU) ROMANINDA MİLLÎ VE DiNÎ UYANIŞ / NATIONAL AND RELIGIOUS AWAKENING IN AYAZ İSHAKİ’S NOVEL ÜYGE TABA (TOWARDS HOME)

Samet AZAP

Öz


Tarihsel hafıza, bireyin varlık alanını genişletmesini sağlayan bir depo gibidir. Geçmişte deneyimlenen her olay, bireyin hayatı daha farklı şekilde anlamlandırmasına olanak sağlarken edimsel bir kavrayışla yaşama tutunmasında da rol oynar. Ayaz İshaki, yaşadığı anlıksal kopuşlarda kendi hayatı yanında, milli hafızayı da canlı tutarak milletinin gelecek olgusunun şekillenmesine katkı sağlamıştır. “Yazar”, “gazeteci” ve “devrimci lider” gibi çok yönlü tanımlamalarla adı anılan İshaki, bu farklı meziyetlerini tek potada eritmiş kişilerdendir. Çalışmada, gerek çıkardığı gazete yazıları gerekse roman hikâye ve piyesleriyle, milli ve dini ruhun uyanışını sağlayan Ayaz İshaki’nin var oluş öyküsü yanında Eve Doğru (Üyge Taba) romanının birey(ler)in gelecek algısının şekillenmesindeki etkisi incelenecektir.

 


Anahtar Kelimeler


Ayaz İshaki; uyanış; varoluş; millî hafıza

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKIŞ, Ali (1979). “Anılar: Anlatan Ayaz İshaki (1885-1919)”, Muhammed Ayaz İshaki Hayatı ve Faaliyetleri (100. Doğum Yılı Dolayısıyla), Ankara: Ayyıldız Matbaası.

AKÜZÜM, Feyzi (1979). “Doğumunun 100. Yıldönümü Münasebetiyle Merhum Ayaz İshaki İdilli” Muhammed Ayaz İshaki Hayatı ve Faaliyetleri (100. Doğum Yılı Dolayısıyla), Ankara: Ayyıldız Matbaası.

AYAZ İSHAKİ, Muhammed (1979). “Adülkayyum Nasıri Makalesinde Talebeliği”, Muhammed Ayaz İshaki Hayatı ve Faaliyetleri (100. Doğum Yılı Dolayısıyla), Ankara: Ayyıldız Matbaası.

AYAZ İSHAKİ, Muhammed (1979). “Ellinci Yıl Jübilesi”, Muhammed Ayaz İshaki Hayatı ve Faaliyetleri (100. Doğum Yılı Dolayısıyla), Ankara: Ayyıldız Matbaası.

AYTMATOV, Cengiz (1991). Gün Olur Asra Bedel. (çev. Refik Özdek), İstanbul: Ötüken Yay.

BACHELARD, Gaston (2013). Mekânın Poetikası, (çev. Alp Tümertekin), İstanbul: İthaki Yay.

BUMİN, Tülin (1998). HEGEL Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği, Praksis Felsefesi, İstanbul: Yapı Kredi Yay.

ÇAĞATAY, Saadet (1979). “Ayaz İshaki’nin Tiyatro Eserlerinden Züleyha”, Muhammed Ayaz İshaki Hayatı ve Faaliyetleri (100. Doğum Yılı Dolayısıyla), Ankara: Ayyıldız Matbaası.

DEVLETŞİN, Timurbek (1979). “Türklerin Birliği ve Hürriyeti Uğrunda Yorulmak Bilmeyen Savaşçı”, Muhammed Ayaz İshaki Hayatı ve Faaliyetleri (100. Doğum Yılı Dolayısıyla), Ankara: Ayyıldız Matbaası.

İSHAKİ, Ayaz (1998). Üyge Taba (Eve Doğru), İstanbul: Ötüken Yay.

İSHAKİ, Ayaz (2009). Hikâyeler (Seçmeler), (çev. Çulpan Zaripova Çetin-Hayati Yılmaz), Muğla: Muğla Üniversitesi Yay.

İSHAKİ, Ayaz (2014). İdil-Ural devleti, Yayına haz. Bayram Kodaman, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.

KAMALİEVA, Alsu (2009). Romantik Milliyetçi Ayaz İshaki, Ankara: Grafiker Yay.

KASIMBEK, Tölögön (2003). Kırılan Kılıç I (Han Sarayı), (Çev. İbrahim Atabey: Saadettin Koç), Ankara: Yargı Yay.

KOLCU, Ali İhsan (2008). Cengiz Aytmatov Üzerine Yazılar, Erzurum: Salkım Söğüt Yay.

LAING, R, D (2012). Bölünmüş Benlik, (çev. Ergün Akça), İstanbul: Pinhan Yay.

MAY, Rollo (2013). Yaratma Cesareti, (çev. Alper Oysal), İstanbul: Metis Yay.

MUSABAY, B. (1979). “Tatar Sovyet Basınında Ayaz İshaki” Muhammed Ayaz İshaki Hayatı ve Faaliyetleri (100. Doğum Yılı Dolayısıyla), Ankara: Ayyıldız Matbaası.

OSHO, Bhagwan Shree Rajneesh (2004). Farkındalık Dengeli Yaşamanın Anahtarı, (çev. Sangeet), İstanbul: Ganj Yay.

SÖYLEMEZ, Orhan (2005). Türk Dünyası Edebiyatları Roman I, Ankara: Akçağ Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.