Yazar Detayları

Aydın Türk, Yelda, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Türkiye