Yazar Detayları

Demirhan, Yılmaz, Dicle Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü