Yazar Detayları

Akkurt, Mutlu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı