Yazar Detayları

Duman, Mehmet Zeki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü - Van