Yazar Detayları

TEMİZ, Mehmet Enes, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye