Yazar Detayları

Avcıoğlu, Gamze Gizem, Selçuk Ünv Edebiyat Fak. Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye