Yazar Detayları

UZUN, Şerife, Kastamonu Ünv. Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye