Yazar Detayları

Sucu, İlyas, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye