Sayı 50

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 50. Sayısı Dergipark adresimizde yayınlanmıştır: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sefad

The 50th issue of the Journal of Selcuk University Faculty of Letters has been published on our Dergipark address:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sefad

İçindekiler