JAKOB MAUVILLON’UN DİN FELSEFESİ –“DAS EINZIGE WAHRE SYSTEM DER CHRISTLICHEN RELIGION” MERKEZLİ BİR ANALİZ– / THE RELIGION PHILOSOPHY OF JAKOB MAUVILLON –“ DAS EINZIGE WAHRE SYSTEM DER CHRISTLICHEN RELIGION” A CENTERED ANALYSIS

Abdurrahman ALİY

Öz


 08.03.1743 yılında “Leipzig’de doğmuş ve 11.01.1794 yılında Braunschweig’da ölmüş olan Jakob Mauvillon 18. yüzyılın ilginç şahsiyetlerinden birisidir. Dönemin din ve felsefe ilişkileri tartışmalarından uzak kalmayarak tamamen bu konuya ayrılmış bir eser kaleme almıştır; “Das einzige wahre System der christlichen Religion”. Eseri, sistematik bir yapıya sahip görünmüyorsa da, teolojik merkezli bir din kritiği ve Hıristiyanlık eleştirisinden hareketeden bir din felsefesi olarak tanımlanabilir. Bu açıdan Jakob Mauvillon’un özelde Hıristiyanlık, genelde de din hakkındaki görüşlerini bu eserini merkeze alarak analiz edip, Türkiye’deki felsefi düşünceye olası katkılarını ortaya koymayı hedeflemekteyiz.


Anahtar Kelimeler


Jakob Mauvillon; din felsefesi; din kritiği; Hıristiyanlık

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig 1884, Band 20, s. 715.

BRON, Bernhard: Das Wunder. Das theologiscge Wunderverständnis im Horizont des neuzeitlichen Natur- und Geschichtsbegriffs. 2. Auflage. Göttingen 1979.

HOFFMANN, Jochen: Jakob Mauvillon. Ein Offizier und Schriftsteller im Zeitalter der bürgerlichen Emanzipationsbevegung. Berlin 1981.

JAEGER, Hans: Mauvillon, Jacob. In: Neue Deutsche Biographie. Berlin 1990, Band 16, s. 455ff.

MAUVİLLON, Jakob: Das Einzige Wahre System Der Christlichen Religion. 1787.

- Untersuchung über die Natur und den Ursprung der Reichtümer und ihre Verteilung unter den verschiedenen Gliedern der bürgerlichen Gesellschaft. Lemgo 1775.

MOOERS, Colin: Burjuva. Avrupa’nın Kuruluşu. Çev. Bahadır Sina ŞENER. Ankara 1997.

STERN, Alfred: Jakob Mauvillon als Dichter und Puplizist. Berlin 1932, Preussische Jahrbücher Band 230, s. 239-252.

WINKLER, Gisela: Die Religionsphilosophie von Jakob Mauvillon in seinem Hauptwerk ‘Das einzige wahre System der Christlichen Religion’. Bochum 2000.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2010 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.