SAVUNMA SANAYİİNDE VASIFLI İŞÇİLERİN YABANCI UZMANLAR HAKKINDA TUTUMLARI / ATTITUDES OF QUALIFIED LABORERS IN DEFENSE INDUSTRY TOWARDS FOREIGN SPECIALISTS

Sinan Çaya

Öz


Bu saha çalışması 1994 yılında Orta Anadolu’da bir silâh fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Amaç, vasıflı işçilerin, tesisteki yabancı uzmanlar hakkındaki tutumlarını belirlemektir. Belli maddeler için puanlama ölçeği içeren soru listeleri tasarlanıp deneklere (vasıflı işçiler) dağıtılmıştır. Verilen cevapların değerlendirilmesi sonucunun ortaya koyduğuna göre, vasıflı işçiler; yabancı uzmanların teknik ehliyetlerini kişilik özelliklerine nazaran biraz daha fazla takdir etmektedirler.


Anahtar Kelimeler


Savunma sanayii; vasıflı işçi; yabancı uzman; teknik yeterlik; kişilik özelliği; tutum (tavır)

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ASHMEAD-BARTLETT, Ellis, (1913), With the Turks in Thrace, William Heinemann, London.

KÂĞITÇIBAŞI, Çiğdem, (1983), İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, beşinci baskı, İstanbul: Beta Basım-Yayın.

KANTARCIOĞLU, Selçuk, (1974), Rehberlik, Daily News Web Ofset, Ankara.

KRECH, David & CRUTCHFIELD, Richard, (1980), Sosyal Psikoloji, Teori ve Problemler, (çev. Erol Güngör), İstanbul: Ötüken Yay.

McNEILL, P., (1985), Research Methods, Tavistock Publications, London.

TAN, Hasan, (1989), Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ankara: Millî Eğitim Basımevi.

TUĞRUL, Mehmet, (1969), Mahmutgazi Köyün’de Halk Edebiyatı, Ankara: Millî Eğitim Basımevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2011 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.