İvan Bunin’in Arsenyev’in Yaşamı Adlı Romanında Ölüm Teması / The Theme of Death in Ivan Bunin’s Novel The Life of Arseniev

Kübra Çağlıyan Şakar

Öz


İnsanın varlığını sorgulamaya başlamasıyla beraber ortaya çıkan ölüm (yok oluş) kavramı edebiyat da dâhil olmak üzere; din, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tıp gibi birçok alanda araştırmacıların ilgi konusu olmuştur. Bilinmeyene karşı merak, bu konuda daha fazla düşünmeye ve araştırmaya sevk etmiştir. Hem Türk, hem de dünya edebiyatında bu konu şairlerin ve yazarların eserlerinde bazen ana tema, bazen de yardımcı tema olarak karşımıza çıkmaktadır. 1933’te Arsenyev’in Yaşamı adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan ilk Rus yazar İvan Alekseyeviç Bunin’in en sevdiği öğeler; aşk ve ölümdür. Bunin’nin eserlerinde farklı bir anlama bürünen aşk, yerini ya ölüme ya da sıradanlığa bırakır. Çalışmamızda, eserde kendini çok fazla hissettiren ölüm teması; ölüm korkusu, yakınlarının kaybından duyulan acı ve aşk acısı olmak üzere üç alt başlığa ayrılarak detaylı bir şekilde incelenmektedir.


Anahtar Kelimeler


İvan Bunin; Arsenyev’in Yaşamı; ölüm; aşk.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Baloh, Yevheniya (2009). Poetika Liriçeskoy prozı İ. A. Bunina (Sbornik Rasskazov “Tyomnıye Allei”). Magisterskaya Dissertatsiya. Brno: Masarykov Universitet.

Buhur, aşk, Eros, saraç terimleri için: http://www.tdk.gov.tr [23.03.2018].

Bunin, İvan (1985). Arsenyev’in Yaşamı. çev. Uğur Büke. İstanbul: Bilge Yay.

Bunin, İvan Alekseyeviç (1966). Sobraniye Soçineniy. V 9. T.6. Jizn Arsenyeva: Yunost / İ.A. Bunin; pod obş. red. A.S. Myasnikova [i dr.]. Moskva: Hudojestvennaya Literatura.

Büke, Uğur (1985). “Bunin Üstüne”. Arsenyev’in Yaşamı. İstanbul: Bilge Yay. 5-10.

http://docplayer.ru/28577501-Sled-moy-v-mire-est.html[10.03.2018].

Mihaylova, Mariya Viktorovna. “İvan Alekseyeviç Bunin (1870-1953)”. https://www.portal-slovo.ru/philology/44177.php?sphrase_id=139376 [26.03.2018].

Ölüm korkusu: https://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/1790 [18.02.2018].

Slivitskaya, Olga Vladimirovna (2002). Çuvstvo smerti v mire Bunina. Sankt-Peterburg: Russkaya literatura.

Slivitskaya, Olga Vladimirovna (2004). “Povışennoye çuvstvo jizni”: Mir Ivana Bunina. Moskva: Rossiyskiy gosudarstvennıy gumanitarnıy universitet.

Smolentsev, Aleksey İvanoviç (2012). Roman İ. Bunina “Jizn Arsenyeva”: “Kontekstı ponimaniya” i simvolika obrazov. Kandidatskaya Dissertatsiya. Voronej: Voronejskiy gosudarstvennıy universitet.

Tarancı, Cahit Sıtkı (2017). Otuz Beş Yaş – Bütün Şiirleri. der. Asım Bezirci. İstanbul: Can Yay. 2. bs.

Yegorova, L.P.-Fokin, A.A. vd. (2014). Istoriya Russkoy Literaturı ХХ Veka. Pervaya Polovina. V 2 kn. Kn. 1. Moskva: Flinta.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.