GÖÇMEN YAZIN SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE FERİDUN ZAİMOĞLU VE ANLATISI / ATTITUDES OF QUALIFIED LABORERS IN DEFENSE INDUSTRY TOWARDS FOREIGN SPECIALISTS

Özber CAN

Öz


Bu makale 1960’larda göçle başlayan bir edebiyat sürecini ve zamanla Almanya gerçeğinin büsbütün değişimini farklı bir bakış açısıyla anlatan Feridun Zaimoğlu’nun söylemini inceler. Yazarın dili alaylı, sözcüklerinin anlamı ve sesi keskindir. Yazar, göç olgusunun siyasal bir olgu ve gerçek olduğuna dikkat çeker. Böylece Almanya’daki bütün yabancı kökenli göçmenlerin idolü, Malcom-X’i olur. Sokağın dilini ve argosunu kullanarak siyasal erkin mevcut sorunlara karşı duyarsızlığını protesto eder. Bu anlatı tutumu sadece mesajı güçlendirmez aynı zamanda Alman dilini de bozar. Avrupa edebiyat çevrelerinin sert eleştirilerine rağmen bugün önemli ödüllere lâyık görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Söylem; göç olgusu; duyarsızlık; Kanakça; Zaimoğlu

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AUDI MAX, (07.08.2002), Die Hochschulzeitscnrift, 15. Jahrgang, Nürnberg.

AYTAÇ, Gürsel, (2003), Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul: Say Yay., 1.bs.

_____________, (1997), Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Ankara: Gündoğan Yay., 1.bs.

_____________, (1995), Edebiyat Yazıları III, Ankara: Gündoğan Yay., 1. bs.

_____________, (1994), “Sürgün Edebiyatı”, Gündoğan Edebiyat, Cilt: 3, Sayı: 11-12.

BADE, K. J, (1993), “Immıgration and Integration in Germany since 1946”, European Review 1.

BERLİNER MORGENPOST, 11. September 2002.

BRUNNER, Maria E, (2004), “Migration ist eine Hinreise. Es gibt kein Zuhause, zu dem man zurück kann”, Die andere Deutsche Literatur, (Hrsg. Manfred Durzak und Nilüfer Kuruyazıcı), İstanbul Vorträge, Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg, s. 71-90.

BUCHJOURNAL, Schweiz, 2 / 2001.

CAN, Özber, (2007), Feridun Zaimoğlu’nun Leinwand (Perde) ve Zwölf Gramm Glück (Oniki Gram Mutluluk) Adlı Eserlerinde Sözdizimsel ve Anlamsal Öncelemeler, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

CUMART, Nevfel A, (1995), (çev. Ali Gültekin), Ebedi Su, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yay.

DER SPİEGEL, 24. März 2005.

DIALOG, (1994), Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, Ankara.

DIE TAGESZEITUNG (TAZ- Bericht), 20.12.2004.

DIE ZEIT (Interview), 07.11.2002, (a)

DIE ZEIT, 14.11.2002, (b).

ECO, Umberto, (1997), Ortaçağı Düşlemek, (çev. Şadan Karadeniz), İstanbul: Can Yay., 2.bs.

ESSELBORN, Karl, (2004), “Deutschsprachige Minderheitenliteraturen als Gegenstand einer kulturwissenschaftlich orientierten interkulturellen Literaturwissenschaft”, Die andere Deutsche Literatur, (Hrsg. Manfred Durzak und Nilüfer Kuruyazıcı), İstanbul Vorträge, Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg.

FLUTER, 28.11.2004.

FOYER (Das Theatermagazin), 29.03. 2003.

FRANKFURTER RUNDSCHAU, 09.10.2002.

FREITAG, Nr. 42, 13.10.2000.

HÜRRİYET, 10.03.2005.

INTERKULTURELLE JUGENDARBEIT (Verlockende Jugendarbeit), 10.12.1997.

KARAKUŞ, Mahmut, (2001), “Sıra Dışı Bir Yazar: Feridun Zaimoğlu”, Gurbeti Vatan Edenler-Almanca Yazan Almanyalı Türkler, (yay. haz. Mahmut Karakuş, Nilüfer Kuruyazıcı), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., / 2659, 1. bs., s. 273-284.

KARTAL, Bilhan, (1990), Türkische Migrantenkinder in Österreich/Soziokulturelle Hintergründe Ihrer Sprachschwierigkeiten, Universität Klagenfurt (Österrreich) (1988). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay., No. 372, (Yayımlanmış Doktora Tezi, 1990).

KAYA, Ayhan, (2000), Berlin’deki Küçük İstanbul, İstanbul: Büke Yay.

KOCADORU, Yüksel, (2003) Geçmişten Günümüze Almanya’da Almanca Yazan Türkler ve Emine Sevgi Özdamar, Eskişehir: Rema Matb.

_____________, (1997), Zwischen Ost-Westlicher Ästhetik, Deutschsprachige Literatur von Türken, Eskişehir: Birlik Ofset / Matb. ve Yay.

_____________, (1995a), Türkenmond-Gedichte aus Frengistan, Johannes Heyn Verlag, Klagenfurt.

_____________, (1995b), “Orientalische Märchentradition als deutschsprachige Literatur von Türken”, Tagungsbeiträge des V. Türkischen Germanistik Symposiums, (red. Mustafa Çakır), Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yay., 1996.

KÖKDEN, Uğur, (1995), Tiksitni Çağı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1. bs.

KURUYAZICI, Nilüfer, (2001) “Almanya’da Oluşan Yeni Bir Yazının Tartışılması”, Gurbeti Vatan Edenler-Almanca Yazan Almanyalı Türkler, (yay. haz. Mahmut Karakuş, Nilüfer Kuruyazıcı), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., / 2659, 1. bs., s. 3-24.

_____________, (1992a), “Alman Okurlar ve Türk Göçmen Yazınına Yeni Bir Bakış”, Hürriyet GÖSTERİ - Sanat Edebiyat Dergisi, S.144.

_____________, (1992b), “Niçin Almanya’da Yazan Türkler”, Hürriyet GÖSTERİ, Sanat Edebiyat Dergisi, Sayı.144.

LAVİZİANO, Alex vd, “To be German or not to be...”, Univarsität FB. Instituts für Ethnologie, Band 3, Nr. 1. 26.04.2001.

MADJEREY, Abdolreza, (1985), “Ohne Vermittler”, Eine nicht nur Deutsche Literatur, (hrg. Irmgrad Ackermann und Harald Weinrich), Serie Piper, München.

MAGAZİN Titel, 20.01.2004.

MUNCHNER Merkur, 21.04.2004.

NEUE ZURCHER Zeitung, 29.03.2003.

ORALİŞ, Meral, (2001a), “Gurbeti Vatan Edenler”, Gurbeti Vatan Edenler/Almanca Yazan Almanyalı Türkler, (yay. haz. Mahmut Karakuş, Nilüfer Kuruyazıcı), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., / 2659, 1. bs., s. 35-50.

____________, (2001b), “Zehra Çırak: Yitirilmişliklerle Kazanılan Kültürler”, Gurbeti Vatan Edenler/Almanca Yazan Almanyalı Türkler, (yay. haz. Mahmut Karakuş, Nilüfer Kuruyazıcı), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., / 2659, 1. bs., s. 209-221.

ÖZDEMİR, Cem, (1998), “Ayakları ile Almanya’da Kafalarıyla Türkiye’de mi?” Zor Diyalog, Türkiye ve Almanya, İstanbul: Ege Yay.

ÖZOĞUZ, Yüksel, (2001), “Zafer Şenocak: İki Kültürün Kesiştiği noktada Yeni Bir Şiir Dili”, Gurbeti Vatan Edenler/Almanca Yazan Almanyalı Türkler, (yay. haz. Mahmut Karakuş, Nilüfer Kuruyazıcı), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., / 2659, 1. bs., s. 201-208.

ÖZTÜRK, Kadriye, (1995), “Der Beitrag der Emigrantenliteratur zur interkulturellen Germanistik”, Tagungsbeiträge des V. Türkischen Germanistik-Symposium, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., 1996.

ÖZÜNLÜ, Ünsal, (2001), Edebiyatta Dil Kullanımları, İstanbul: Multilingual Yay.

PAZARKAYA, Yüksel, (2004), “Generationswechsel – Themenwechsel”, Die andere Deutsche Literatur, Hrsg. Manfred Durzak und Nilüfer Kuruyazıcı. İstanbul Vorträge, Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg.

_____________, (2001), “Yazın Açısından Almanya’nın Birleşmesi/Türk ve Alman Topluluklarının Kaynaşmasında Ayrışım”, Gurbeti Vatan Edenler-Almanca Yazan Almanyalı Türkler, (yay. haz. Mahmut Karakuş, Nilüfer Kuruyazıcı), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., / 2659, 1. bs., s. 61-71.

_____________, (1988), “Literatur ist Literatur”, Eine nicht nur deutsche Literatur, Hrg. Irmgard Ackermann und Harald Weinrich. München.

RADİKAL Gazetesi, 07.06.2006.

RADİKAL Kitap, 30.11.2001.

RAPPE, Michael, (2002), “Zwischen Goethe und Kanake / Interview des Monats”, Laks, Hessen.

RUDNAUER, Ulrich, (2003), “Feridun Zaimoglus Romane ‘Liebesmale, scharlachrot’ und Genman Amok”, Literaturkritik 1.

SALTÜRK, Şener, (2000), “Winterswijk”, MORGEN LAND/Neuste deutsche Literatur, (Hrsg. Jamal TUSCHICK), Fischer Taschenbuch verlag, Frankfurt am Main.

SOLGUN, Ekrem, “Bir Ömrün 20. Yüzyıl Tarihi”, Radikal Kitap, Yıl: 5, Sayı: 263, 31.03.2006.

ŞAHİN, Birsen, (2010, Güz), “Almanya’daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması: Kültürleşme”, billig, , S.55, s.103-134.

ŞENOCAK, Zafer, (1986), “Plaedoyer für eine Brückenliteratur”, Eine nicht nur deutsche Literatur. Hrsg. Irmgard Ackermann ve Harald Weinrich. Serie Pieper, München.

TAGESSPIEGEL, 13.04. 2004.

TAGESSPIEGEL, 16.01.2004.

UĞUR, Nermi, (1999), İnsan Açısından Edebiyat, İstanbul: Yapı Kredi Yay.

YAVUZ, Hilmi, (2003), Hilmi Yavuz ile Doğu’ya Batı’ya Yolculuk, (yay. haz. Mustafa Armağan), İstanbul: Da Yay., 1. bs.

YEŞİLADA, Karin Emine, (2001), “Göçmen İşçi Yazını’ Ya Da Now Türkish Is It?”, Nazan Aksoy vd., Çağdaş Türk Yazını I, (hzl. Zehra İpşiroğlu), İstanbul: Adam Yay., 1. bs.

ZAİMOĞLU, Feridun, (2004), Kanak Sprak–24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft, Hamburg, Rotbuch / Sabine Groenewold Verlage, 6. Auflage.

_____________, (2001), Liebesmale scharlachrot, Hamburg: Rotbuchverlag, 2. Auflage.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2011 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.