Lykaonia Bölgesi’nde Roma Dönemi’ne Ait Bir Grup Koloni Iconium Sikkesi / A Group of Colony Iconium Coins Belonging to the Roman Period in the Region of Lykaonia

Nizam Abay

Öz


Iconium, günümüz Konya il merkezidir. Şehir MÖ 25 yılında Galatialı Amyntas'ın ölümü sonucu Augustus tarafından Asia eyaletinin oluşturulmasıyla Roma egemenliğine girmiştir. Augustus döneminde kent kolonizasyon faaliyetlerine maruz kalmıştır.  MS II. yy. da ise Hadrian Iconium Şehrini tam bir Roma kolonisi haline getirmiştir. Iconium kuzeyden - güneyden, doğudan - batıdan gelen yolların kavşak noktası üzerinde yer aldığından dolayı ticari öneme sahiptir. Bu sayede kentin birçok sikke darp ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim Türkiye'deki çeşitli arkeoloji müzelerine bilimsel kazılarla veya satın alma veya müsadere yolu ile kazandırılmış, sikke teşhirinde sergilenen ve deposunda bulunan Roma Dönem'ine ait birçok Coloni - Iconium sikkeleri tespit edilmiştir. Çalışmamızda Roma dönemine tarihlenen bu sikkeler üzerinden ekonomik yaşam, inanç yapısı ve siyasal gelişim hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Iconium; Roma; coloni; sikke.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abay, Nizam (2018). Lycaonia Sikkeleri. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Aulock, Hans Von (1976). Münzen und Städte Lykaoniens. İstanbul: Tübingen.

Bahar, Hasan- Karauğuz, Güngör vd. (1996). Eskiçağ Konya Araştırmaları I. Phrygia Parroreus Bölgesi (Anıtlar, Yerleşmeler ve Küçük Buluntular). İstanbul: Sanat Yay.

Baldıran, Asuman (2005). “Taşkent-Avşar Ostotekleri". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22 (2): 67- 86.

Baldıran, Asuman (2009). "Taşkent İlçesi ve Civarı 2007 Yılı Yüzey Araştırması Raporu". AST 26 (1): 313-332.

Baldıran, Asuman (2012). "Yeni Örneklerle Lykaonia Bölgesi Kültleri". Stratonikeia’dan Lagina’ya Ahmet Adil Tırpan Armağanı. İstanbul: Ege Yay. 73- 88.

Baldıran, Asuman- Söğüt, Bilal (2002). "Lykaonia Bölgesi’nde Kybele Kültü: Beyşehir ve Seydişehir İlçeleri". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 14: 45- 70.

Boardman, John (2014). Yunan Heykeli Geç Klasik Dönem. çev. Müjde Peker. İstanbul: Homer Yay.

Brown, Peter (2000). Geç Antik Çağ'da Roma ve Bizans Dünyası. çev. Turhan Kaçar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Buğdaycıoğlu, Saffet (1973). Konya İl yıllığı. Konya: Yeni Kitap Yay.

Havelock, Christine Mitchell (1981). Hellenistic Art: The Art of the Classical World from the Deathof Alexander the Great to the Battle of Actium. 2d ed. New York and London: W. W. Norton.

Head, Barclay Vincent (1911). Historia Numorum A Manual Of Grek Numismatics. Oxford: Clarendon.

Herzog Hauser, G. and Ziegler, K. (1943). "Tyche". RE VII A-1: 1643– 1696.

Howgego, Christopher (1998). Sikkelerin Işığında Eskiçağ Tarihi. çev. Oğuz Tekin. İstanbul: Homer Kitabevi.

Kornemann, Ernst (1901). Coloniae. Paulys Realencyclopadie der classischen Altertums-wissenschaft. Stuttgart: Metzler.

Laminger, Pascher Gertrud (1984). Beitrage zu den Griechischen Inschriften Lykaoniens, DenkschrWien 173, TAM 2, Vien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Levick, Barbara (1967). Roman Colonies in Southern Asia Minor. Oxford: Clarendon Press.

MitchelL, Stephen (1993). Anatolia Land, Men and Gods in Asia Minor. Volume I: The Celts in Anatolia and the Impact of Roman Rule. Oxford: Clarendon Press.

Monte, Giuseppe and TISCHLER, Johann (1978). Die Orts und Gewässernamen der Hethitische Texte. (RGTC VI). Wiesbaden: Tübinger Atlas des Vorderen Orients 7/6.

Özsait, Mehmet (1999). "Küçük Asya’da Roma Kolonileri". Zafer Taşlıklıoğlu Armağanı Anadolu ve Trakya Çalışmaları. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 123- 130.

Pilhofer, Sibylle (2001). "Konya/’Ixóvıov". Vom Orontes zum Hellespont. 27- 34.

Ramsay, William Mitchell (1941).The Social Basis of Roman Power in Asia Minor. Aberdeen: Harvard University Press.

Ramsay, William Mitchell (1905). Lycaonian and Phrygian Notes. The Clasiccal Review 19,1905,367-370.413-429. London: Watkins Publishing.

Ramsay, William Mitchell (1918). The Utilisation of old Epigraphic Copies. The Journal of Hellenic Studies 38,1918,124-92. Pub: by the Council and sold by Macmillan and Co.

Richter, Gisela and Marie, Augusta (1954). Catalogue of Greek Sculptures. Cambridge: Harvard University Press.

Robinson, David Moore (1926). Greek and Latin Inscriptions from Asia Minor. Transactions of the American Philological Association 57, 1926, 195- 237. Published by: The Johns Hopkins University Press.

Ruge, Weimar (1900). Real-Encyclopädie derclassischen Altertumswissensschaft. Stutgart: Metzler.

Strabon (2005). "Geographika". Antik Anadolu Coğrafyası. Kitap: XII-XIII-XIV. çev. A. Pekman. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yay.

Swoboda, Heinrich and KEİL, Josef vd. (1935). Denkmäler aus Lykaonien, Pamphylien und Isaurien. Prag. Leipzig and Vienna: Rohrer.

Şahin, Mustafa (2005). Pisidia Antiocheiası’ndan Yayınlanmamış Bir Marcus Aurel Portresi. bk: Ramazan Özgan’a Armağan. İstanbul: Ege Yayınları. 425- 433.

Tekin, Oğuz (2000). Eski çağda Para (Antik Nümizmatiğe Giriş). İstanbul: Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yay.

Tekin, Oğuz (2008). Eski Yunan Ve Roma Tarihine Giriş. İstanbul: İletişim Yay.

Umar, Bilge (1993). Türkiye’deki Tarihsel Adlar: Türkiye’nin Tarihsel Coğrafyası ve Tarihsel Adları Üzerine Alfabetik Düzende Bir İnceleme. İstanbul: İnkılap Yay.

Zoroğlu, Kamil Levent (1984). Konya Adının Kaynağı Hakkında Dokümanlar. (Haz. Fevzi Alıcı). Ankara: TTK Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.