Süleyman Uluçamgil’in Gözüyle Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yönetimi / British Colony Administration in Cyprus from the Viewpoint of Süleyman Uluçamgil

Mustafa Yeniasır, Burak Gökbulut

Öz


28 Mart 1944 tarihinde Girne’nin Dağyolu köyünde doğan Süleyman Uluçamgil, daha lise öğrencisi olduğu yıllarda şiire başlamış ve şehit düştüğü güne kadar yazmaya devam etmiştir. Süleyman Uluçamgil, Kıbrıs Türklerinin millî mücadele yıllarında kalem çalışmalarını sürdürmüş ve söz konusu yıllarda yaşananları eserlerine taşımış önemli sanatçılardan biridir. Bu dönemde Kıbrıs Türk edebiyatında vatan, millet, bağımsızlık, mücadele, bayrak sevgisi, Türkiye (Anavatan) özlemi, Atatürk sevgisi, sömürge karşıtlığı gibi konular yoğun olarak işlenir; Süleyman Uluçamgil de bu konuları özellikle yazdığı şiirlerle dile getirir. 1960’lı yıllarda Kıbrıs Türk’ü Rumlara karşı varoluş mücadelesi verirken bir taraftan da İngiliz sömürge yönetiminin baskılarına karşı ayakta durmaya çalışıyordu. Uluçamgil’in bu doğrultuda kaleme aldığı eserlerde sömürgecilik karşıtlığının çok fazla yer tutmasını yaşadıklarıyla ilişkilendirmek mümkündür. Özellikle İngilizlere karşı verilen mücadeleye bizzat katılmış olması onun bu tarz eserler kaleme almasında oldukça etkilidir. Uluçamgil, sömürge karşıtlığı üzerine yazdığı eserlerle Kıbrıs Türk edebiyatı içerisinde önemli bir yer edinmiştir.


Anahtar Kelimeler


Süleyman Uluçamgil; Kıbrıs; İngiliz; sömürge; edebiyat.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akgün, Sibel (2015). “Kıbrıs Türk Edebiyatında Millî Kimlik İnşa Sürecinde Şiir: Süleyman Ali Uluçamgil”. International Journal of Social Science Studies Number, 36: 127-137.

Atun, Suna (2010). Kıbrıs Türk Edebiyatı. Gazimağusa: Samtay Vakfı Yay.

Bozkurt, İsmail (2011). “Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşımı ve Devletleşme Süreci”. 2011’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Fırsatlar ve Tehditler Bildiriler Kitabı. ed. Soyalp Tamçelik. 5 Mart 2011. Ankara: SATA Reklam Tasarım Basın Yayın Matbaacılık Org. 25-41.

Deliceırmak, Orbay (1998). Süleyman Uluçamgil – Bütün Eserleri. Lefkoşa: KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yay.

İnalcık, Halil (2003). Şair ve Patron. Ankara: Doğu – Batı Yay.

Keser, Ulvi (2013). “Kıbrıs’ta Çanakkale, Çanakkale’de Kıbrıs ve Bilinmeyenler Üzerine Bir Bakış”. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi-Kıbrıs Özel Sayısı – II,: 43-51.

Memmedova, Elmira (2009). “Milli Mücadele Uğrunda İki Şehit Şair: Süleyman Uluçamgil ve Ulvi Bünyadzade”. Uluslararası Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri Sempozyumu Bildirileri-I. 31 Ekim-5 Kasım 2011. Lefkoşa: Kıbrıs TMT Mücahit Derneği Yay. 121-135.

Sanlı, Yadigar Türkeli (2011). “Edebiyat; Toplumsal Hafızanın, Geleneğin Kaybında, İnşasında Ne Kadar Etkilidir?”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2): 151-164.

Serdar, Gülgün (2000). Şairlerimiz Şiirlerimiz, Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Şiiri. Lefkoşa: Ateş Matbaacılık Limited.

Şen, Can (2012). “Kıbrıs’ta Yaşanan Olaylar Bağlamında Süleyman Uluçamgil’in ‘27-28 Ocak 1958’ Şiirinin İncelenmesi”. Celal Bayar Dergisi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2): 354-362.

Yıldız, Saadettin (2010). “Süleyman Uluçamgil’in Şiirlerinde Kıbrıs Milli Mücadelesi”. Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesinin Edebiyata Yansıması Sempozyumu Bildirileri (haz. İsmail Bozkurt-Cemal Bayak). 14-15 Mayıs 2009. Lefkoşa: Ajans Yay. 247-264.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.