DIE PROBLEMATIK VON “UMWEGEN” IN DER ÜBERSETZUNG DEUTSCHSPRACHIGER LITERATUR INS TÜRKISCHE UND IHRE REZEPTION VON GERMANISTIK-STUDENTEN

İbrahim İLKHAN

Öz


Edebi çeviri eyleminde, özellikle metaforik yapılarda, “dolaylı” tercümenin kaçınılmaz olduğu görüşü bir tez olarak öne sürülebilir. Çevirinin eşdeğer olması/olmaması doğrudan bu eylem ile ilgilidir. Tanzimat döneminde batı Edebiyatlarından Türkçeye yapılan çeviriler niceliksel olarak artmışken, niteliksel olarak çevirmenlerin fazla bir kaygı taşımadığını söyleyebiliriz. Batı Edebiyatlarından yapılan çevirilerde çevirmen empati yolu ile yazarın iletişimsel olarak kast ettiklerini algılayıp, dolaylı yoldan metni yeniden biçimlendirdiği görülmektedir. Ne var ki abartılı ve aşırı yorum çoğu kez metnin anlaşılabilirliğini zedelemektedir. Alman Edebiyatından Türkçeye yapılan çevirilerde bunun örnekleri bariz bir şekilde görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Dolaylama; satırlar arası çeviri; anlambilimi; dilsel fantezi; edebi metinlerin algılanması

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AGUD, Ana, (1993), “Übersetzung und Sprachwissenschaft”, in: Übersetzen, verstehen, Brücken bauen (Hrsg.): Armin Paul Frank, Kurt-Jürgen Maass, et.al., Berlin, s.109-129

AKTAŞ, Tahsin, (1996), Çeviriye Genel Bir Bakış, Ankara.

BACHMANN, Ingeborg, (1985), Malina . Üb.von Ahmet Cemal. İstanbul: B/F/S Yay.

BACHMANN; Ingeborg, (1978), Malina, München.

BORCHERT, Wolfgang, (1966), “Nachts Schlafen die Ratten Doch”, in: Das Gesamtwerk, Darmstadt, s.200-203

BORCHERT, Wolgang, (2000), “Nachts Schlafen die Ratten Doch”, “Ama Geceleri Fareler Uyur” Üb.von Dursun Zengin. in: Çağdaş Alman Edebiyatından Kısa Hikayeler Antolojisi, Ankara, s.22-26

RADEGUNDIS, Stulze, (1992), Hermeneutisches Ubersetzen. Linguistische Kategorien des Verstehens und Formulierens beim Ubersetzen, Tübingen.

REISS, Katharina, (1984), “Adäquatheit und Aquvalenz”, in: Wolfram Wills (Gisela Thome (Hrsg): Die Theorie des Ubersetzens und ihr Aufschlßwert für die Übersetzungs- und Dolmetschdidaktik, Tübingen, s.80-89


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2011 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.