İLETİŞİMİN YAPILANMASI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: ÇOK MODELLİ İLETİŞİM VE SEYİRCİ ODAKLI DİL TASARIMI / A CRITICAL APPROACH TO CONSTRUCTION OF COMMUNICATION: MULTIMODEL COMMUNICATION AND AUDIENCE DESIGN

İbrahim İlkhan, Emine Özençel

Öz


Toplumlarda, hayatın tümünü kapsayan ve insanın diline de yansıyan önemli kültürel unsurlar bulunmaktadır. Dilin farklı kültürel kodlar içerisinde kullanıldığı çoğulcu bir toplumda “Çok Modelli ve Seyirci Odaklı Dil Tasarımı” kullanılarak iletişimin sağlanabileceği savı görecelidir. Her ne kadar Christoph Sauer üzerinde durduğu Çok Modelli İletişim ve Seyirci Odaklı Dil Tasarımı’nın iletişim sürecine katkısı olduğunu savunsa da iletişim sürecinde bazı engeller ortaya çıkmakta ve süreç istenen sonuca ulaşamamaktadır. Zira iletişimde örneklenen bilgiler aklın tesir menzilini arttırmaya yaramasına rağmen, bunların anlamsal değeri örtülü olan bilgileri kapsamaktadır. Bu nedenledir ki Sauer’in üzerinde durduğu Çok Modelli İletişim ve Seyirci Odaklı Dil Tasarımı kişilerin farklı kavram algıları nedeniyle kısmi bir iletişim olgusunu ortaya çıkarmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Çok Modelli İletişim; Seyirci Odaklı Dil Tasarımı; kısmi iletişim; sözlü iletişim; yazılı iletişim

Tam Metin:

PDF

Referanslar


CARRIÈRE, Jean-Claude, (Tarihi belirtilmemiş), Sinemanın Gizli Dili. İstanbul: Der Yayınları.

DERVİŞCEMALOĞLU, Bahar, (2005), Pragmatik (Edimbilim) ve Edebiyat Analizi-1 www.ege-edebiyat.org/modules.php?name=Downloads&d

GÖGERCİN, Ahmet, (2001), “Marguerite Duras ‘ın ‘’Moderato Cantabile ‘’adlı romanında ses ve görüntü arasında eşleme (synchronisation) ve anlatıdaki işlevi” Yom. Sanat Dergisi, S.2, s.12-16.

GÖGERCİN, Ahmet, (2012), Kısa Kısa Sinema Yazıları, (çev. Simten Güneş), Konya: Çizgi Kitabevi.

MATTELART, Michele - Armand, (2003), İletişim Kuramları, (çev. Merih Zıllıoğlu), İstanbul.

NİCHOLAS, Bill, (2010), Introduction to Documentary, USA: Indiana University Press.

ONG, Walter J., (1995), Sözlü ve Yazılı Kültü, Sözün Teknolojileşmesi, (çev. Sema Postacıoğu, Banon) İstanbul: Metis Yayınları.

SÖZEN, Mustafa, (2009), “Klasik Anlatı Sinemasında Öykü Kişisi, Yapısal Tasarım ve Örnek Çözümlemeler”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, C.1, S.1, s.82-98.

TEKİNALP, Şermin, (2009), İletişim Araştırmaları ve Kuramları, İstanbul.

YALÇIN, Süleyman Kaan - Murat Şengül, (2007), “Dilin İletişim Süreci İçerisindeki Rolü ve İşlevleri”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, S.2, s.749-768 //www.turkishstudies.net/Makaleler/719513702_yalcinsuleymankaan.pdf

YILMAZ, Serdar, (2011), “20. Yüzyıl Avangard Akımların Gelişim Sürecinde Sinema” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, S.2, s.371-381.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2014 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.