Metropolis’ten İki Komutan-Yönetici Heykeli Parçası / Two Statue Fragments of a General-Ruler from Metropolis

Serdar Aybek

Öz


Bu çalışmanın amacı son yıllarda Metropolis İonia’da sürdürülen çalışmalarda bulunan iki komutan-yönetici heykeli parçasını tanıtmaktır. 2011 yılında özel mülkiyete ait bir tarlada gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda bulunan heykel parçası bacaklardan ibarettir, diğer parça ise 2017 yılında Yeniköy’deki bir köy evinin duvarında spolia olarak kullanılmış kaide ve komutan pelerini parçasından oluşur. Her iki parça üstün kaliteleri ile Geç Helenistik ve Roma Döneminde Metropolis Heykeltıraşlığının bulunduğu sanatsal seviyeyi temsil ederler. Malzeme ve teknik Metropolis’deki diğer mermer heykeller ile aynıdır. Heykeller ağır bir tahribata uğradığından kesin bir karara varmak güçtür. Sadece korunan giysi kumaşı detayları birtakım ihtimallerden bahsetmeyi mümkün kılar. Her iki heykel ayakta erkek figürlerini zırhları ve askeri pelerinleri ile tasvir etmiş olmalıdır. Stil özellikleri, tipoloji ve Metropolis heykelleri ile aralarındaki diğer benzerlikler eserlerin MÖ 2.-1. yüzyıl üretimi olabileceğini göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Torbalı, arkeoloji, İonia, Helenistik, heykel.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arslan, Burak-Aybek, Serdar vd. (2017). “Metropolis’te Bulunan Ok Uçları”. MASROP e-Dergi. 9(12-13): 54-73. http://masrop.org/wp-content/uploads/2017/04/Cilt-9-Say_-13-2015-2017-54-73_2.pdf [30.01.2018].

Arslan, Murat (2007). Mithradates VI Eupator, Roma’nın Büyük Düşmanı. İstanbul: Odin Yay. 222.

Atilla, Cenker (2012). Metropolis Geometrik Dönem Seramiği. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Ü.

Aybek, Serdar (2008). “Metropolis”. Aktüel Arkeoloji (6): 92-96.

Aybek, Serdar (2009). İonia I Heykel, Metropolis’te Helenistik ve Roma Dönemi Heykeltıraşlığı. İstanbul: Homer Kitabevi.

Aybek, Serdar-Ekin Meriç, Aygün vd. (2009). Metropolis İonia’da Bir Ana Tanrıça Kenti. İstanbul: Homer Kitabevi.

Cadario, Matteo (2016). “Reception and transformation of the Greek reportory in Roman late-Republican portraits: the role of the fringed cloak in the military image”. EIKONES Portraits en Contexte. ed. Stephane Verger. Paris: Osanna Edizioni. 295-316.

Dreyer, Boris-Engelmann, Helmut (2003) Die Inschriften von Metropolis I. Bonn: Dr. Rudolf Halbert GMBH.

Ekin Meriç, Aygün (2013). Metropolis İonia III; Ana Tanrıça Kutsal Mağaraları. İstanbul: Homer Kitabevi.

Gehrke, Hans-Joachim (2014). “Bir Antik Dönem Metropolünün Tarihçesi”. Anadolu’da Helenistik Bir Başkent Pergamon. ed. Felix Pirson - Andreas Scholl. İstanbul: Yapı Kredi Yay. 122-143.

Harl, Kenneth W. (2006). “A Hoard of Roman Antoniniani from the Bath at Metropolis, Ionia”. American Journal of Numismatics Vol. 18: 75-111.

Hazala, Aysun (2010). Metropolis Antik Kentinde Kullanılan Doğal Taşların Türleri ve Malzeme Özellikleri. Bitirme Tezi. İzmir. Dokuz Eylül Ü.

Herling Lothar-Kasper Kirstin vd. (2008). “Im Westen nichts Neues? Ergebnisse der Grabungen 2003 und 2004 in Dedecik-Heybelitepe”. Istanbul Mittenilungen (58): 13-65.

Hierocles, Synecdemvs, çev. Henrico Gelzer, Lipsiae, 1893, (660,9): 16.

Hind, John. G .F. (1992) “Mithridates”. The Cambridge Ancient History Vol IX, The Last Age of The Roman Republic 146-43 BC. ed. John A. Crook - Andrew Lintott – Elizabeth Rawson. Cambridge: Cambridge University Press. 129-164.

Külzer, Andreas (2011) “Bizans Dönemi Ephesos’u: Tarihine Bir Genel Bakış”. Bizans Dönemi’nde Ephesos. ed. Falko Daim - Sabina Ladstätter. İstanbul: Ege Yay. 29-46.

Lichter, Clemens-Meriç, Recep (2012) “Dedecik – Heybelitepe, Excavations at a Neolithic Settlement in the Torbalı Plain”. The Neolithic in Turkey New Excavations & New Research West Turkey. ed. Mehmet Özdoğan - Nezih Başgelen - Peter Kuniholm. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yay. 133-138.

Ma, John (2013). Statues and Cities, Honorific Portraits and Civic Identity in the Hellenistic World. Oxford: Oxford University Press.

Magie, David (1950). Roman Rule in Asia Minor, To The End Of The Third Century After Christ. Princeton: Princeton University Press.

Meriç, Recep (2003). Metropolis: Ana Tanrıça Kenti. İstanbul: Mas Matbaacılık.

Sezgin, Yusuf-Aybek, Serdar (2016) “A group of portrait statues from the Bouleuterion of Aigai: a preliminary Report”. EIKONES Portraits en Contexte. ed. Stephane Verger. Paris: Osanna Edizioni. 17-44.

Smith, R. R. R. (2002). Helenistik Heykel. İstanbul: Homer Kitabevi.

Stevenson, Tom (1998). “The 'Problem' With Nude Honorıfıc Statuary And Portraits In Late Republican And Augustan Rome”. Greece & Rome. xlv (1): 45-69.

Zanker, Paul (1988). The Power of Images in the Age of Augustus. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Zoroğlu, Candemir (2014). Anadolu’da Roma Dönemi Zırhlı Heykelleri. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Ü.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.