Fatsa/Cıngırt Kayası 2012-2014 Sezonu Kazılarından Ele Geçen Unguentariumlar / Unguentariums Obtained from Fatsa Cıngırt Kayası During 2012-2014 Excavations

Ayşe Fatma Erol, Deniz Tamer

Öz


Cıngırt Kayası Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Ordu/Fatsa İlçesi Yapraklı Köyü sınırları içinde bulunan konumuyla, Antik Çağda Pontos olarak adlandırılan bölgede yer almaktadır. Antik kaynaklarda VI. Mithradates Dönemi’nde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kontrolü ve savunma stratejisi kapsamında oluşturulan Phrouriaların varlığından söz edilmektedir. Ağırlıklı olarak yerleşimin zirve kesiminde yürütülen kazı çalışmalarından elde edilen verilere dayanarak Cıngırt Kayası’nın VI. Mithradates Dönemi’nin Phrourion karakterli yerleşimlerinden birisi olabileceği önerilmektedir. Makalenin konusunu oluşturan materyal, 2012-2014 yılları arasında devam eden kazılarda yerleşimin zirve kesiminde yürütülen çalışmalardan ele geçen unguentarium parçaları arasından seçilmiş profil veren örneklerdir. Çalışma kapsamına alınan örnekler, kazı verileri ve paralel materyal ışığında tipolojik ve kronolojik açıdan değerlendirilerek, katalog ve levha bilgileriyle sunulmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde az sayıda yürütülen kazı çalışmalarından birisi olan Cıngırt Kayası’ndan ele geçen söz konusu materyalin tanıtılması ve değerlendirilmesiyle; konuyla ilgili ilk bilimsel verilerin paylaşılması ve bölge arkeolojisine katkı sağlanması amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Cıngırt Kayası, Doğu Karadeniz, Hellenistik Dönem, Unguentarium.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akkaya, Mustafa (1993). “Amisos Antik Kenti Kurtarma Kazısı”, III. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. 27-30 Nisan 1992, Efes, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 207-218.

Alcock, Joan (1980). "Classical Religious Belief and burial Practice in Roman Britain". Archaeological Journal (137): 50-85.

Anderson-Stojanović, Virginia Ruth (1987). “The Chronology and Function of Ceramic Unguentaria”. American Journal of Archaeology (91): 105-122.

Anderson-Stojanović, Virginia Ruth (1992). Stobi: The Hellenistic and Roman Pottery. New Jersey. Princeton University Press.

Arrianus(2005). Arriani Periplus Ponti Euxini, Arrianus’un Karadeniz Seyahati. Türkçe çev. Murat Arslan. İstanbul. Odin Yayıncılık.

Åström, Paul (1967). “Two Unguentaria and an Obol”. Opuscula Atheniensia (7): 187-190.

Atik, Neşe (1995). Die Keramik aus den Südthermen von Perge. IstMitt. Beiheft (40). Tübingen: E. Wasmuth.

Aydıngün, Şengül (2016.10.16). "Bathonea Kazılarında 1400 Yıl Önce Kullanılan Depresyon ve Kalp İlaçları Bulundu". Hürriyet Web.

Baldıran, Asuman (2015). "Stratonikeia'dan Rulet Bezemeli Unguentariumlar". Mustafa Büyükkolancı'ya Armağan. ed. Celal Şimşek, Bahadır Duman, Erim Konakçı. İstanbul. Ege Yayınları. 71-83.

Barag, Dan (1972). “Two Roman Glass Bottles with Remnants of Oil”. Israel Exploration Journal (22): 24-26.

Belov, G. D. – Strzeleckji, S. F. – Jakobson, A. L. (1953). "Kvartal XVIII: Raskopki 1941, 1947 i 1948 gg". MatIssIA (34): 160-236.

Berlin, Andrea (1997). "The Plain Wares". In Tel Anafa II, i: The Hellenistic and Roman Pottery, Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 10. ed. Sharon C. Herbert. Ann Arbor: Kelly Museum. 1-242.

Bouzek, Jan (1990). Studies of Greek Pottery in The Black Sea Area. Prag. Charles University.

Brun, Jean Pierre (2000). “The Production of Perfumes in Antiquity: The Cases of Delos and Paestum”. American Journal of Archaeology (104/2): 277-308.

Bucovala, Mihai (1967). Necropole elenistice la Tomis. Constanta. Muzeul Regional de Archeologie Dobrogea.

Buzoianu, Livia – Bărbulescu, Maria (2008). Albeşti. Monografie Arheologică I. Constanţa: Muzeul de Istorie Nationala şi Arheologie.

Camilli, Andrea (1999) Ampullae. Balsamari Ceramici di etá Ellenistica e Romana. Roma. Fratelli Palombi.

Chidiroglou, Maria (2015). "Krüge, einhenklige Schalen, Siebflaschen, Olpen und Unguentarien". Der versunkene Schatz Das Schiffswrack von Antikythera. ed. Andrea Bignasca, Maria Lagogianni-Georgakarakos, Nikolaos Kaltsas, Elena Vlachogianni. Basel: 198-205.

Christiensen, Aristea Papanicolaou – Johansen, Charlotte Friis (1971). Hama: fouilles et recherches de la Fondation Carlsberg (1931–1938) III-2. Les poteries hellénistiques et les terres sigillées orientales. Copenhague.

Civelek, Aynur (2006). “Stratonikeia-Akdağ Nekropolisi'nden Bir Mezar”. Anadolu/Anatolia (30): 47-64.

Civelek, Aynur (2012). “Mezar Stelleri Üzerindeki Unguentariumlar Üzerine Gözlemler”. Arkeoloji ve Sanat (141): 77-90.

Çaylak-Türker, Ayşe (2005). “Myra’da Aziz Nikolaos’un Yağ Kültüyle İlişkili Seramik Kaplar”. Adalya (VIII): 311-328.

Demargne, Pierre (1958). Les Piliers Funéraires, Fouilles de Xanthos I: Paris: Klincksieck.

Dioscorides. De Materia Medica: Being an Herbal with Many Other Medicinal, Trans. by Tess Anne Osbaldeston. South Africa Johannesburg: İbidis Press,

Dotterweich, Ulrich (1999). Unguentarien mit kuppelförmiger Mündung aus Knidos. Knidos-Studien Bd 1. Möhnesee.

Drougou, Stella (1991). Hellenistic Pottery From Macedonia. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki.

Dusenbery, Elsbeth B. (1998). Samothrace, The Necropolis and Catalogues of Burials and Catalog of Objects by Categories, Samothrace II. New Jersey. New Jersey Princeton.

Dündar, Erkan – Akyol, Ali Akın (2017). “Unguentarium Production at Patara and a New Unguentarium Form: Archaeological and Archaeometric Interpretation”. Adalya (20): 157-179.

Dündar, Erkan (2008). Patara Unguentariumları, Patara IV.1. İstanbul: Ege Yay.

Edwards, George Roger (1965). "The Antikythera Shipwreck Reconsidered", Transactions of the American Philosophical Society (55-3): 18-27.

Er, Yasemin (2004). Klasik Arkeoloji Sözlüğü. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Erol, Ayşe Fatma – Tamer, Deniz (2014). "The Excavation at Cıngırt Kayası: Assessments in the Light of Archaeological Findings". Turkey Through The Eyes of Classical Archaeologists. ed. Erik Hrnčiarik. Trnava: Trnavská Univerzita V Trnave Universitas Tyrnaviensis. 73-98.

Erol, Ayşe Fatma – Tamer, Deniz (2017). "Ordu-Fatsa Cıngırt Kayası Kazısı Hellenistik Dönem Kalıp Yapımı Kabartmalı Kaseleri". Anadolu/Anatolia (43): 111-145.

Erol, Ayşe Fatma (2013). “Fatsa İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2011”, 30. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Vol 2. 28 Mayıs- 01 Haziran 2012, Çorum. Ankara: 183-196.

Erol, Ayşe Fatma (2014). “Ordu İli Fatsa İlçesi Cıngırt Kayası Kazısı 2013”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt. I, 02-06 Haziran 2014, Gaziantep. Ankara: 383-400.

Erol, Ayşe Fatma (2015). “New Findings on the History and Archaeology of the Eastern Black Sea Region of Turkey: The Excavation at Cıngırt Kayası”. Fifth International Congress on Black Sea Antiquities. 17-21 Eylül 2013. Belgrad: 451-460.

Erten-Yağcı, Emel (1993). Başlangıcından Geç Antik Dönem Sonuna Kadar Anadolu'da Cam. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.

Fırat, Murat (2012). “Isparta Müzesi Seramik Koleksiyonu: Unguentaria”. Birinci Ulusal Psidia Araştırmaları Sempozyumu. 5-6 Kasım 2012. Isparta. 294-311.

Fırat, Nalan (2003). “Perge Konut Alanı Kullanım Keramiği”. Les céramiques en Anatolie aux époques héllenistique et romaine. Varia Anatolica XV. ed. Catherine Abadie-Reynal. İstanbul-Paris Institut Français d'Études Anatoliennes d'Istanbul. 91-95.

Forti, Lidia (1962). "Gli unguentari del primo periodo ellenistico”. Rendiconti della Accademia di archeologi., lettere e belle arti di Napoli (37): 143-155.

Gaius Plinius Secundus. Naturalis Historia. Pliny Natural History. English Trans. by Harris Rackham,Vol. I-V Books 1-19. London: William Heinemann Ltd; Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press: The Loeb Classical Library.

Gaucker, Paul (1915). Nécropolés Puniques de Carthage 1-2. Paris.Picard.

Greenewalt, Crawford Hallock Jr. – Sullivan, Donald G. – Ratte, Christopher J. – Howe, Thomas N. (1983). “Sardis 1981 and 1982’’. Türk Arkeoloji Dergisi (XXVI-2): 155-215.

Grozdanova, Vera Bitrakova (1990). “Les Caractéristiques de la Céramique Hellénistique de la Région d‟Ohrid et de Prespa., B' Eπιστημoνική Συνάντηση για την Eλληνιστική Kεραμεική. !ρoνoλoγικά πρoβλήματα της ελληνιστικής κεραμεικής. Πρακτικά, Ρóδoς 22 - 25 Mαρτίoυ 1989, 1990. 66-73.

Guz-Zilberstein, Bracha (1995). “The Typology of the Hellenistic Coarse Ware and Selected Loci of the Hellenistic and Roman Periods. Excavations at Dor, Final Report Volume I B, Areas A and C: The Finds. ed. Anna Belfer- Cohen, Amnon Ben-Tor, Yoram Tsafrir. Jarusalem: 289–433.

Günay, Gamze (1989). İzmir Müzesi’nde Bulunan Unguentariumlar. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Ü.

Günay-Tuluk, Gamze (1999). "Die Unguentarien im Museum von İzmir". Anatolia Antiqua (VII): 127-166.

Gürler, Binnur (1994). Metropolis’in Hellenistik Dönem Seramiği. Doktora Tezi. İzmir: Ege Ü.

Handberg, Soren – Petersen, Jane Hjarl (2010). "D Black-glossed Pottery". The Lower City of Olbia (Sector NGS) in the 6th Century BC to the 4th Century AD. Black Sea Studies 13. ed. Nina A. Lejpunskaja - Pia Guldager Bilde - Jakob Munk Højte - Valentina V. Krapivina - Sergej Dmitrievic Kryžickij. Aarhus: 185-260.

Harden, Donald Benjamin (1969). "Ancient Glass, II: Roman". Archaeological Journal (126): 44-77.

Hayes, John Walker (1971). “A New Type of Early Christian Ampulla”. British School at Athens (66): 243-248.

Hayes, John Walker (1991). The Hellenistic and Roman Pottery. Paphos III. Nicosia: Imprinta LTD.

Hayes, John Walker (1997). Handbook of Mediterranean Roman Pottery. London: British Museum Press.

Heimberg, Ursula (1982). Die Keramik des Kabirions (Das Kabirenheiligtum bei Theben iii), Berlin: W. de Gruyter.

Hellström, Pontus (1965). Pottery of Classical and Later Date Terracotta Lamps and Glass, Labraunda, Swedish Excavations and Researches, Vol. II Part 1. Lund: C. W. K. Leerup.

Hermary, Antoine – Panayotova, Krastina – Baralis, Alexandre – Riapov, Atila – Damyanov, Margarit (2010). Apollonia du Pont (Sozopol), La nécropole de Kalfata (Ve-IIIe s. av. J.-C.). Fouilles Franco-bulgares (2002-2004). Paris: Errance.

Imhoof-Blumer, Friedrich (1912). “Die Kupferprragung des Mithradatischen Reiches und undere Münzen des Pontos und Paphlagoniens”. Numismatische Zeitschrift (XLV): 169-192.

Indgjerd, Hallvard (2014). The Grave Goods of Roman Hierapolis An Analysis of The Finds From Four Multiple Burial Tombs. Unpublished Master's Thesis. University of Oslo.

Ivanov, Teofil (1963). "Antična keramika ot nekropola na Apolonia". Apolonija. Razkopkite na nekropola na Apolonija prez 1947‑1949 g. ed. Ivan Venedikov. Sofia: 65‑273.

Ivchenko, Andrey (2015). "Ground burial crypt with parian amfora at Olbian necropolis". Ancient World and Archaeology Materials of the IVth International Conference Word and Artifact: Interdisciplinary Approaches to Study of Ancient History. September 19–21, 2014. Ancient World and Archaeology 17. Saratov: 253-271.

İşkan, Havva – Çevik, Nevzat (1995). “Die Grüfte von Patara”. Lykia (II): 187-216.

Jones, Frances Follin (1950). "The Pottery”. In Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. Vol. I: Hellenistic and Roman Periods. ed. Hetty Goldman. New Jersey: Princeton University Press. 149-296.

Kahane, Pnuel (1952). “Pottery Types from the Jewish Ossuary-Tombs Around Jerusalem: An Archaeological Contribution on the Problem of the Hellenization of Jewry in the Herodian Period”. Israel Exploration Journal (2): 125-139.

Kaposina, S. M. (1959). “Necropol' v rajone poselka im. Vojkova bliz Kerci”. MatIssIA (69): 108-153.

Karjaka, Alexander V. (2010a). "G Greyware pottery". The Lower City of Olbia (Sector NGS) in the 6th Century BC to the 4th Century AD, Black Sea Studies 13. ed. Nina A. Lejpunskaja - Pia Guldager Bilde - Jakob Munk Højte - Valentina V. Krapivina - Sergej Dmitrievic Kryžickij. Aarhus: 289-304.

Karjaka, Alexander V. (2010b). "H Redware pottery". The Lower City of Olbia (Sector NGS) in the 6th Century BC to the 4th Century AD, Black Sea Studies13. ed. Nina A. Lejpunskaja - Pia Guldager Bilde - Jakob Munk Højte - Valentina V. Krapivina - Sergej Dmitrievic Kryžickij. Aarhus: 305-324.

Kasaev, Sergei (2002). "Commonware". Panskoye I. ed. Lise Hannestad - Vladimir F. Stolba - Alexander N. Sceglov. Aarhus: 150-179.

Khairy, Nabil Ibrahim (1980). “Nabatean Piriform Unguentaria”. The Bulletin of the American Schools of Oriental Research (240): 85-91.

Knigge, Ursula (1976). Der Südhügel, Kerameikos IX. Berlin: W. de Gruyter.

Korkut, Taner – Işın, Gül (2015). "Fethiye Müzesi'nden Bir Grup Tlos Seramiği". Seydikemer Kaymakamlığı Yayınları I. Arkeoloji, Epigrafi, Jeoloji, Doğal ve Kültürel Peyzaj Yapısıyla Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu. ed. Taner Korkut. Ankara: 213-228.

Kotitsa, Zoi (1998). Hellenistische Keramik im Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg. Würzburg: Ergon Verlag.

Körsulu, Hatice (2011). “Nagidos Unguentariumları”. Tüba-Ar (14): 69-86.

Kunisch, Norbert (1972). “Grabfunde aus dem Stadtgebiet von Bergama”. Pergamon Gesammelte Aufsätze, Pergamenische Forschungen 1. ed. Erich Boehringer. Berlin: 94–107.

Kurtz, Donna Carol – Boardman, John (1971). Greek Burial Customs. Ithaca - New York: Cornell University Press.

Laflı, Ergun (2003). Studien Zur Hellenistischen, Kaiserzeitlichen und Spätantik-frühbyzantinischen Tonunguentarien aus Kilikien und Psidien (Süd Türkei): Der Forschungsstand und Eine Auswahl von Fundobjekten aus den Örtlichen Museen. Doktora Tezi. Köln.

Lapp, Paul Wilbert (1961). Palestinian Ceramic Chronology 200 B.C. – A.D. 70. New Haven.

Le Roy, Christian (2001-2002). “La Nécropole du Létoon de Ksanthos”. Güneybatı Anadolu’da Mezar Tipleri ve Ölü Kültü, Uluslararası Kolokyum, 4.-8. Ekim 1999, Lykia VI. ed. Havva İşkan, Fahri Işık. Antalya: 247-260.

Lomtadze, Georgij – Zuravlev, Denis (2014). "Hellenistic Pottery from the Necropolis of Olbia Pontike". Pottery, Peoples and Places. Study and Interpretations of Late Hellenistic Pottery, Black Sea Studies 16. ed. Pia Guldager Bilde - Mark Lawall. Aarhus: 175-197.

Marcus Tullius Cicero. De finibus bonorum et malorum. On the Ends of Good and Evil. English Trans. by Paul. Nixon, London: William Heinemann; New York: The Macmillan Co., The Loeb Classical Library.

Marcus Tullius Cicero. De Officiis, On Duties. English Trans. by Walter Miller, London: William Heinemann: New York: The Macmillan Co., The Loeb Classical Library.

Mordvinceva, Valentina (2005). "The Royal Grave from the Time of Mithridates Eupator in the Crimea". Chronologies of the Black Sea Area in the Period C. 400-100 BC. Black Sea Studies 3. ed. Vladimir F. Stolba, Lise Hannestad. Aarhus: 275-285.

Myers, John Nowell Linton (1914). Handbook of the Cesnola Collection of Antiquities from Cyprus. New York.

Nohlen, Klaus – Radt, Wolfgang (1978). Kapıkaya. Ein Felsheiligtum bei Pergamon, Altertümer von Pergamon XII. Berlin: Walter de Gruyter.

Oakley, John H. (2004). Picturing Death in Classical Athens: The Evidence of the White Lekythoi. Cambridge: Cambridge University Press.

Olshausen, Eckart – Bıler, Joseph (1984). Historisch–Geographische Aspekte der Geschichte des Pontischen und Armenischen Reiches. Teil 1: Untersuchungen zur historischen Geographie von Pontos unter den Mithridatien, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients 29/1. Wiesbaden.

Özdilek, Banu (2016). "2009-2012 Andriake Kazılarından Ele Geçen Unguentarium, Şişe, Lykion ve Mortar Örnekleri". Olba (XXIV): 217-265.

Özhanlı, Mehmet – Şen, Zeliha (2007). “Side’den Geç Roma Unguentariumları”. Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi (X): 141-155.

Özüdoğru, Şükrü – Dündar, Erkan (2007). “Kibyra Geç Roma-Erken Doğu Roma Dönemi Mühürlü Unguentariumları”. Olba (XV):145-177.

Parovich-Peshikan, Maja (1974). Nekropol Olvii Ellenisticeskogo Vremini. Kiev.

Pemberton, Elizabeth. G. (1985). “Ten Hellenistic Graves in Ancient Corinth”. Hesperia (54): 271-307.

Pfuhl, Ernst – Möbıus, Hans (1997). Die Ostgriechischen Grabreliefs. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern

Podossinov, Aleksander Vasil’evič (2012). “Bithynia, Paphlagonia and Pontus on the Tabula Peutingeriana". The Black Sea, Paphlagonia, Pontus and Phrygia in Antiquity: Aspects of Archaeology and Ancient History, British Archaeological Reports International Series 2432. ed. Gocha Revazi Tsetskhladze. Oxford: 203-206.

Quintus Horatius Flaccus. Satires, Epistles, Ars Poetica. English Trans. by H. Rushton Fairclough, London: William Heinemann Ltd; Cambridge: Massachusetts: Harvard University Press. The Loeb Classical Library.

Rotroff, Susan Irene (1984). “The Origins and Chronology of Hellenistic Gray Unguentaria”. American Journal of Archaeology (88): 234‒264.

Rotroff, Susan Irene (1997). Hellenistic Pottery Athenian and İmported Wheelmade Table Ware and Related Material, The Athenian Agora XXIX. New Jersey: New Jersey Princeton.

Rotroff, Susan Irene (2006). Hellenistic Pottery The Plain Ware, The Athenian Agora XXXIII. New Jersey: New Jersey Princeton.

Saraçoğlu, Aslı (2011). “Hellenistic and Roman Unguentaria from the Necropolis os Tralleis”. Anadolu/Anatolia (37). 1-42.

Smetana-Scherrer, Rudolfine (1982). “Spätklassische und hellenistische Keramik”. Alt – Ägina II-1. ed. H. Walter. Mainz: 56-91.

Smith, William(1870). ed. Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London.

Sparkes, Brian A. – Talcott, Lucy (1970). Black and Plain Ware of the Sixth, Fifth and Fourth Centuries B.C., The Athenian Agora XII. New Jersey: New Jersey Princeton.

Stern, Eva Marianne (2001). Roman, Byzantine and Early Medieval Glass 10 BCE - 700 CE. Ernesto Wolf Collection. New York: Hatje Cantz Publishers.

Strabon. Geographika. The Geography of Strabo. (English Trans. by H. L. Jones), In eight volumes, Vol V, London: William Heinemann Ltd; Cambridge, Massachusets: Harvard University Press, 1961. The Loeb Classical Library.

Şaroğlu, Gülcan (2010). Kappadokia, Pontos, Paphlagonia Ve Kilikia Bölgeleri’nin Dağları. Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Ü.

Şenyurt, Süleyman Yücel – Akçay, Atakan (2016). "Kurul Kalesi (Ordu) 6. Mithradates Dönemi Yerleşimi Üzerine Ön Değerlendirmeler". Seleucia ad Calycadnum (III): 221-248.

Şimşek, Celal – Duman, Bahadır (2007). “Laodikeia’da Bulunan Geç Antik Çağ Unguentariumları”. Adalya (X): 285-307.

Tavukçu, Zerrin Aydın (2006). Parion Nekropolü 2005 Yılı Buluntuları. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Ü.

Thompson, Homer Amstrong (1934). “Excavations in the Athenian Agora Fifth Reports Two Centuries of Hellenistic Pottery”. Hesperia (III-4): 311-476.

Tırpan, Ahmet Adil – Söğüt, Bilal (2001). “Lagina Hekate Temenosu 1999 Yılı Çalışmaları”. Kazı Sonuçları Toplantısı 22/2, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları. 299-310.

Titus Maccius Plautus. Persia. English Trans. by Harris Rackham, In five volumes. Vol III. London: William Heinemann; New York G. P. Putnam's Sons Ltd, The Loeb Classical Library.

Tzanavari, Katerina (2010). "Funerary assemblages of late imperial pottery from Lete, Ταφικά σύνολα κεραμική των όψιμων αυτοκρατορικών χρόνων από την αρχαία Λητή", στο Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Ντ. Κουσουλάκου (επιμ.), Κεραμική της ύστερης αρχαιότητας από τον ελλαδικό χώρο (3ος-7ος αι. μ.Χ). Selanik: 444-465.

Ünan, Serdar (2010). Samsun ve Çevresi Mezar Tipleri ve Ölü Gömme Adetleri (MÖ III. Bin- MS IV. YY.). Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Ü.

Ürkmez, Özden – Dündar, Erkan (2014/1). “Remarks on the Possible Uses of the Perfumed Oils, Ointments, and its Containers in the Cult of Dead from the fourth century BC to the second century AD”. Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology: 51-71.

Vaag, Leif Erik – Nørskov, Vinnie – Lund, John (2002). Maussolleion at Halikarnassos, Volume 7: Reports of the Danish Archaeological Expedition to Bodrum-The Pottery. Aarhus.

Vessberg, Olof – Westholm, Alfred (1956). The Hellenistic and Roman Periods in Cyprus, The Swedish Cyprus Expedition. Vol. IV-3. Stockholm.

Vogeikoff-Brogan, Natalia (2000). “Late Hellenistic Pottery in Athens: A New Deposit and Further Thoughts on the Association of Pottery and Societal Change”. Hesperia (69): 293-333.

Weber, Ekkehard (ed.) (1976). Tabula Peutingeriana, Codex Vindobonensis 324, vollständige Faksimile Ausgabe im Originalformat, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. Austria Graz.

Weimert, Helmut (1984). Wirtschaft als landschaftsgebundenes Phänomen. Die Antike Landschaft Pontos: Eine Fallstudie: Frankfurt am Main: P. Lang.

Wilson, David Raoul (1960). The Historical Geography of Bithynia, Paphlagonia and Pontos in the Greek and Roman Periods. B. Litt. Thesis. Oxford University.

Wiseman, James – Mano-Zıssı, Djordje (1976). “Stobi: A City of Ancient Macedonia”. Journal of Field Archaeology (3): 269-302.

Yaşar, Ali (2010). Milet Müzesi'nde Bulunan Hellenistik ve Roma Dönemi Unguentariumlar. Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Ü.

Yıldız, Volkan (2016). "Akhisar Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Unguentariumlar". Manisa: CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi (1i Cilt 14): 1-24.

Zajcev, Jurij P. (2005). "Absolute and relative chronology of Scythian Neapolis in the 2nd century BC.". Chronologies of the Black Sea Area in the Period c. 400-100 BC., Black Sea Studies 3. ed. Vladimir F. Stolba, Lise Hannestad. Aarhus: 259-73.

Zuravlev, Denis – Demidenko, Sergey Viktorovich - TREJSTER, Mikhail (1997). "Kruglij Kurgan: Eine Gesamtvorlage des Materials aus den Grabungen des Barons V.G. von Tiesenhausen". Eurasia Antiqua (3): 409-435.

Ακαμάτησ, Ιωάννης (1992). “Η Αγορά της Πέλλας κατά το 1991-1992”. ΑΕΜΘ (6): 111-125.

Γιαννικουρη, Αγγελικη – Πατσιαδα, Βασω – Φιλη Μονοσ, Μελινα (2000). “Ταφικα Συνολα απο τισ Νεκροπολεισ τησ Αρχαιασ ροδου”. A' Συνάντηση Για Την Ελληνιστική Κεραμική. ed. Α. Μαραγκου, Ι. Α. Παπαποστοαου, Β. Παππα. 63-118 Αποίλιος: Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Δωδεκανήσου. Ρόδος.

Δρουγου, Στελλα – Τουρατσογλου, Γιαννησ (1998). Ελληνιστικοι Λαξευτοι Ταφοι Βεροιασ. ΑΘΗΝΑ.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.