1988–1998 YILLARI ARASINDA KNİDOS’TA BULUNAN BİR GRUP KANDİL / A GROUP OF CANDLES FOUND IN KNIDOS BETWEEN THE YEARS 1988–1998

Deniz PASTUTMAZ

Öz


Ch. Thomas Newton’un 19.yy. ortalarında başladığı Knidos araştırmalarından bu yana iyi tanınan Knidos kandillerinin Hellenistik ve Roma Devri seramiği içinde ayrı bir yeri ve önemi vardır.  Hellenistik dönemde Knidos’tan ihraç edilen ve literatüre “Knidos Tipi Kandil” olarak geçen gri renkte hamurdan üretilen kandiller, Roma döneminde büyük bir ihracat kapasitesine sahip olan Knidoslu Roma Dönemi kandil atölyelerinin ön habercisi olmuşlardır.

    Omuzlarında “Knidos Yaprağı” ve kulpunda “Knidos Düğümü” adı verilen bezemeleri bulunan örnekler, literatürde “Knidos Tipi” olarak tanınmaktadır. Ancak bu tip kandilin yapımı, Knidos’ta bugüne kadar sanıldığı gibi M.Ö. 1. yy.’ın 2. yarısında kesilmemiş, tersine M.Ö. 1. yy. boyunca da üretimlerine devam edilmiştir.

Knidos’ta kandil üretimi Roma Döneminde parlamıştır. Özellikle “Romanesis” adlı üreticinin ve atölyesinin ürünlerine pek çok merkezde rastlanmıştır.

   M.S. 2.yy.’da Knidos atölyelerinin bu potansiyeli devam etmiş gibi görünmektedir. Yapılan kazıların sonuçlarına göre, M.S. 3. yy. başlarına kadar üretimin devam ettiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yerel ihtiyaca yönelik üretim devam etmiş olmalıdır. Bulduğumuz örnekler arasında M.S. 3-4. yy.’lar arasına tarihlediğimiz örnekler bu gruptandır. 


Anahtar Kelimeler


Knidos; kandil; Hellenistik; Roma

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bailey 1975 : D.M. Bailey, A Catalogue of the Lamps in the British Museum I. Greek, Hellenistic and Early Roman Pottery Lamps, Londra.

Blonde 1983 : F. Blonde, Greek Lamps from Thorikos,( Miscellanea Graeca 6), Gand.

Doksanaltı 2000 : E. Doksanaltı, “Die Keramikfunde aus den Arealen Z1 und Y1 der Dionysos-Stoa in Knidos”, RCRF-Acta 36, Abingdon, 72-76.

Heres 1968 : Heres G., “Die Werkstatt des Lampentöpfers Romanesis”, Staat. Museen zu Berlin, Forschungen und Bericht. 10, 185-211.

Howland 1958 : R.M. Howland, Greek Lamps and their Survivals, The Athenian Agora IV., Princeton.

Kassab-Tezgör, Sezer 1995 : D. Kassab-Tezgör, T. Sezer, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak kandilleri Kataloğu, İstanbul.

Kögler 2000 : P. Kögler, “Frühkaiserzeitliche Feinkeramik aus Knidos: Die Füllung einer Zisterne in der sog. ‘Blocked Stoa’”, RCRF-Acta 36, Abingdon, 69-74.

Lessing,Varone 1996 : E.Lessing, A. Varone, Pompeji, Roma.

Love 1968 : I.C. Love, “Knidos- Excavations in 1967”, TAD XVI. II., 133-159.

Mandel 1988 : U. Mandel, Kleinasiatische Reliefkeramik der mittleren Kaiserzeit, Pergamenische Forschungen 5, Berlin-Newyork.

Newton 1863 : C.T. Newton, A History of Discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchidae II.

Newton 1865 : C.T. Newton, Travels and Discoveries in the Levant II, Londra.

Özgan 1989 : R. Özgan, “1988 Knidos Kazısı Ön Raporu”, KST XI-II, 167-175.

Özgan 1990 : R. Özgan, “1989 Knidos Kazısı”, KST XII-II, 57-67.

Özgan 1991 : R. Özgan, “1990 Knidos Kazısı”, KST XIII-II, 171-188

Özgan 1993 : R. Özgan, “1991 Knidos Kazısı” KST XV-II, 161-168.

Özgan 1993a : R. Özgan, “Knidos 1992 Çalışma Raporu”, KST XV-II, 169-188.

Özgan 1994 : R. Özgan, “Knidos 1993”, KST XVI-II, 297-314.

Özgan 1996 : R. Özgan, “1995 Knidos Kazıları Raporu”, KST XVIII-II, 273-296.

Özgan 1998 : R. Özgan, “1996 Knidos Kazıları”, KST XIX-II, 133-151.

Özgan 1999 : R. Özgan, “1997 Knidos Kazıları”, KST XX-II, 205-214.

Özgan 1999a : R. Özgan R., “1998 Knidos Kazısı” KST 21-2, 115-132.

Radt 1986 : W. Radt, “Lampen und Beleuchtung in der Antike”, Antike Welt 1986.1, 40- 58.

Radt 1993 : W. Radt, “Pergamon. Bericht über die Kampagne 1992”, AA. 1993.3, 347- 379.

Salomonson 1979 : Salomonson J.W., “Kleinasiatische Tonschalen mit Reliefverzierung”, BABesch 54, 117-37.

Scheibler 1976 : I. Scheibler, Griechische Lampen, Kerameikos, Ergebnisse der Ausgrabungen, Band XI, Berlin.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2011 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.