İLKÖĞRETİM 6. 7. ve 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATIM BOZUKLUKLARI / AMBIGUITIES in THE TEXTBOOKS OF 6, 7, and 8th GRADE in PRIMARY SCHOOL

Ahmet KAYASANDIK

Öz


Bu incelemede Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yazdırılan ilköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki anlatım bozuklukları tespit edildi. Ana dilimizin kullanımıyla ilgili yanlışlıkların hangi boyutlara ulaştığı gösterilmeye çalışılarak konunun önemine dikkat çekilmek istendi. Yeni ders kitaplarının daha özenli hazırlanması gerektiği vurgulandı. Yazım ve noktalama yanlışlarının çok fazla olması imla meselesinin hâlâ tam olarak çözülemediğini ortaya koyuyor. Çok sayıda dizgi yanlışının tespit edilmesi de buna gereken özenin gösterilmediğini düşündürüyor. Uzman bir kadro denetiminde kalabalık bir ekip tarafından hazırlanan bu ders kitaplarında bile çok sayıda bilgi yanlışı ve anlatım bozukluğu olması oldukça düşündürücüdür. Ana dilimizin doğru öğretilmesi son derece önemlidir. İlköğretimde yanlış öğrenilenleri daha sonra düzeltmek çok zor olmaktadır. Bu sebeple bu konuya gereken duyarlılık gösterilmelidir.


Anahtar Kelimeler


Türkçe; sağlam cümle; anlatım bozuklukları; dil yanlışları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BİLGEGİL, M. Kaya, (1980), Edebiyat Bilgi ve Teorileri 1 Belâgat, Ankara: Sevinç Matbaası.

DOĞRUEL, Süheyla - vd., (Tarih yok.), İlköğretim Türkçe Ders Kitabı 7, Doğan Medya.

KARAALİOĞLU, Seyit Kemal, (2000), Sözlü-Yazılı Kompozisyon Konuşmak ve Yazmak Sanatı, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

KARAÖRS, Metin, (2005/2), “Ders Kitaplarındaki Yardımcı Seslerle İlgili Bilgi Yanlışları”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.19, s. 27-36.

KARASOY, Yakup - vd., (2002); Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Konya: Selçuk Üni. Basımevi.

KORKMAZ, Zeynep, (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara.

KÜLEKÇİ, Numan, (1985), Edebî San’atlar, Erzurum.

SARAÇOĞLU, Ahmet - vd., (2000), İlköğretim Türkçe Ders Kitabı 8, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

ÜNAL, Meral - vd., (2000), İlköğretim Türkçe Ders Kitabı 6, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

Türk Dil Kurumu, (1998), Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Türk Dil Kurumu, (2000), İmlâ Kılavuzu, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2011 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.