Börükçü’den Bir Grup Siyah Figürlü Lekythos / A Group of Black Figured Lekythos from Börükçü

Halime Aslan

Öz


Bu çalışmada, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Beldesinde, Aladağ’ın batısında yer alan, Antik Karya Bölgesi sınırları içinde kalan Börükçü kırsal alanında bulunan beş adet siyah figürlü leythos değerlendirilmiştir. Börükçü lekythoslarından dört tanesi mezar (no. 1-2, 4-5),bir tanesi sondaj (no.3) buluntusudur. Börükçü siyah figürlü lekythosların tümü de omuzlu lekythos (shoulder lekythos – standart type) grubundandır ve Richter – Milne ‘’Tip II – Shoulder set offfrom body’’lekythos grubu içinde yer almaktadır. Börükçü lekythoslardan, no.1,  2 ve 3’ün gövde üzerinde yer alan bezeme ve forma göre ’Beldam Ressamı ve Atölyesi Grubu’’, no.4’ün  ‘’Beldam – Haimon grupları’’  ile ilişkili örneklerden oldukları tespit edilmiştir.  Benzer ve yakın örneklere göre, Börükçü siyah figürlü lekythosların hepsi MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Börükçü; lekythos; siyah figür tekniği; ‘’Beldam Ressamı ve Atölyesi Grubu’’.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALKAÇ, Erkan (2006). ‘‘Tarsus Müzesinde Bulunan Bir Grup Lekythos’’. Olba (XIV). Mersin: Kaam Yayınları. 53-70.

BOARDMAN, John (1974). Athenian Black Figure Vases. A Handbook. London: Thamesand Hudson.

BOARDMAN, John (1996). Rotfigurige Vasen aus Athen die Klassische Zeit. Mainz: von Zabern.

BOARDMAN, John (2003). Siyah Figürlü Atina Vazoları. çev. Gürkan Ergin. İstanbul: Homer Kitabevi.

BOULTER, Catherine (1963). Graves in Lenormant Street, Athens, Hesperia 32. 113-137.

BOUZEK, John (1990). Greek Pottery in the Black Sea Area. Prague: Charles University.

BRÜMMER, Elfrıede (1976). Corpvs Vasorvm Antıqvorm, Hamburg, Museum Für Kunst und Gewerbe, Hamburg Band I, Deuschland, Band 41. München: I. C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung.

BÜSING-KOLBE, Andrea (1977). Corpvs Vasorvm Antıqvorm, Mainz, Römisch-Germanisces Zentralmuseum. Maınz Zentral Museum Band I, Deutschland Band 42. München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung.

BÜYÜKÖZER, Aytekin (2012). ‘’Börükçü’deki Atölyeler Mahallesi ve Zeytinyağı Üretimi’’ Stratonikeia’dan Lagina’ya: Ahmet Adil Tırpan Armağanı /From Stratonikeia to Lagina: Honour of Ahmet Adil Tırpan. ed. B. Söğüt. İstanbul: Ege Yayınları. 127-146.

BÜYÜKÖZER, Aytekin (2013). ‘’A Tomb from Börükçü Necropolis’’. Anados (11). 38-48.

CESARE, Monika De (1991). Corpvs Vasorvm Antıqvorm, Vibo Valentia Museo Statele ‘’Vito Capialbi’’. İtaly LXVII. Roma : ‘L’ Erma Bretschneider. Verlagsbuchhandlung.

CHEASE, George H - PEASE, Mary Zelia (1942). Corpvs Vasorvm Antıqvorm, Unıted States of America Fogg Museum and Galatian Collectıons, Fasikül 8 : Harvard University Press Cambridge, Massachusetts.

COŞKUN, Güner (2004). “Daskleion’da Bulunan MÖ 5. Yüzyıl Siyah Firnisli Attika Seramikleri”. Olba (X): Mersin: Kaam Yayınları. 98-134.

COŞKUN, Güner (2006). “Daskleion’da MÖ 4.Yüzyıl Siyah Firnisli Attika Seramikleri”. Olba (XIII): Mersin: Kaam Yayınları. 81-114.

ÇOKAY-KEPÇE, Sedef (2006). Antalya Karaçallı Nekropolü / The Karaçallı Necropolis near Antalya. İstanbul: Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü.

ÇOKAY-KEPÇE, Sedef (2010).“Pamphylia'da Klasik Dönem'de Saptanan Yerel ve Yunan Unsurlar Üzerine Bir Değerlendirme”.Colloquium Anatolicum IX. 213-227. İstanbul: Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü.

DOKSANALTI, Ertekin (2011). “Karaman Müzesi’nden Bir Grup Siyah Figürlü Lekythos”. Olba (XIX): Mersin: Kaam Yayınları. 81-105.

EDERHARD, Paul (1973). Corpvs Vasorvm Antıqvorm, Leipzig Antikenmuseum Der Karl Marx Universitat, Leipzig Band 2. Berlin: Akademie – Verlag.

FRERE, Dominiqu (1997). Corprvs Vasorvm Antıqvorm, Mantes Musee Dobree. Fransa Fasikul 36. Paris: Dıffusıon de Boccard.

GENIERE, Juliette De La (1971). Corpvs Vasorvm Antıqvorm, İtalia, Palermo – Collezione Mormıno Bando Dı Sıcılıa. I. Roma: ‘’L’ Erma di Bretschneıder.

GIUDICE, Filippo (1979). Corpvs Vasorvm Antıqvorm, Museo Archeologıco Nazionale Dı Gela Collezıone IV. İtalıa LVI. Roma: Multıgrafiga Editrice.

GİDER BÜYÜKÖZER, Zeliha (2014). ‘’Börükçü Nekropol Alanından Bir Arkaik Mezar’’. Tüba-Ar (17) : Türkiye Bilimler Akademisi Enstitüsü. 111-128.

HASPELS, Caroline Henriette Emilie (1936). Athenian Black Figured Lekythoi. Paris: De Boccard.

İŞLER, Hans Peter (1973). Corpvs Vasorvm Antıqvorm, Öffentliche Sammlungen, Zurich I, Schweiz 2. Bern: Verlag Herbert Lang

KANOWSKI, Maxwell George (1984). Containers of Classical Greece: A Handbook of Shapes. New York: University of Queensland Press.

KNIGGE, Ursulla (1976). Kerameikos: Ergebnisse Der Ausgrabungen, Der Südhügel, Band IX. Berlin: De Gruyter.

KURTZ, Donna Carol (1975). Athenaian White Lekythoi. Oxford: Pattern and Painters.

MOIGNARD, Elizabeth (1989). Corpvs Vasorvm Antıqvorm, Great Britain, Fasikül 16, The National Museums of Scotland Edinburg, Oxford: Oxford University Press.

RICTER, Gisela Marie Augusta – MILNE, Marjorie Josephine (1935). Shapesand Names of Athenian Vases. New York: Metropolitan Museum of Art.

RISSER, K Martha (2003). “Corinthian Archaic and Classical Pottery: The Lokal Style”. Corinth: The Centenary 1896-1996 (Ed. C.K. Williams – N. Bookids). Corinth XX. Athens: The American School of Classical Studies at Athens. 157-166.

ROBINSON, David Moore (1933). Excavations at Olynthus V: Mosaics, Vases and Lamps of Olynthus Found in 1928 and 1931. Baltimore: John Hopkins University.

SIDOROVA, Natalya (1996), Corpvs Vasorvm Antıqvorm, Pushkin Museum of Fine Arts Moskow. Roma: ‘’L’ Erma di Bretschneıder.

SÖĞÜT, Bilal (2012). “Börükçü 2003-2006 Yılları Kazıları’’. Stratonikeia’dan Lagina’ya: Ahmet Adil Tırpan Armağanı /From Stratonikeia to Lagina: Honour of Ahmet Adil Tırpan. ed. B. Söğüt. İstanbul: Ege Yayınları. 553-586.

SPARKES, Brian – Lucy TALCOT (1970). The Athenian Agora XII, Part 1-2. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th, and 4th Centuries B.C. Princeton. New Jersey: The American School of Classical Studies At Athens.

TIRPAN, Ahmet Adil – BÜYÜKÖZER, Aytekin vd. (2016). ‘’Arkaik Dönemde Börükçü (Koliorga?)’’Antahsum. Prof. Dr. Ahmet Ünal’a Armağan, Studies in Honour of Ahmet Ünal. ed. S. Erkut-Ö. Sir Gavazi). İstanbul: 553-586.

TIRPAN, Ahmet Adil – BÜYÜKÖZER, Aytekin. (2010). “Börükçü 2 Numaralı Zeytinyağı Atölyesi” Olive Oil and Wine Production in Anatolia During Antiquity International Symposium Proceedings/ Antik Çağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi Uluslararası Sempozyum Bildirileri. ed. Ü. Aydınoğlu, A. K. Şenol. İstanbul. Ege Yayınları. 227-240.

TUNA-NÖRLING, Yasemin. (1999). Daskyleion I: DieAttische Keramik. İzmir: Ege Üniversitesi.

ZOROĞLU, Kamil Levent (2009). Corpvs Vasorvm Antıqvorm, Silifke Museum, Türkish Republic I. Istanbul: İstanbul Arkeoloji Müzesi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.