İSPANYA’DA MİLLİYETÇİLİK VE TARİHÎ ROMAN / NATIONALISM AND HISTORIC NOVEL IN 19th CENTURY SPAIN

María Jesús HORTA

Öz


Edebiyat, milliyetçi mitlerin yaratılmasında temel "araç" olarak kullanılmıştır. XIX. yüzyıldaki liberal milliyetçiler, mutlakiyetçi monarşilerin lehine kullanılmış olan bütün kültürleri sahiplenerek kendi kanonlarını oluşturmuşlar ve bunlara yeni bir anlam kazandırmışlardır. Aynı zamanda, onların savundukları ideolojinin temel alınması suretiyle yaratılan yeni eserlerin ortaya çıkmasını da desteklemişlerdir. Romantizm hareketi, edebiyat ile milliyetçiliğin birleştirilmesine en büyük katkıda bulunan etkenlerden biri olmuştur. Roman, çok geçmeden, devletin savunduğu milliyetçiliğin en güzel sanatsal ifadesine dönüşmüş ve büyüyen nüfusun arasında gittikçe yayılan en basit bir araç haline gelmiştir. Öte yandan, Tarih ile Edebiyat arasında Eski Çağlardan beri çok derin bir ilişki bulunmaktadır. Bu anlamda, XIX. yüzyıldaki tarihî romanlar bu ilişkiye bir yenilik getirmiş, ama aynı zamanda okuyuculara ulusların geçmişlerini hoş bir biçimde tanıtacak yepyeni bir sanat biçimi olmaya özenmiştir. Bunların amacı, yalnızca şahıslara ya da tarihlere bağlanmadan, gerçeklere benzerlik ile eğlendirme unsurunu birbirine katarak, tarihe karşı bir ilgi uyandırmak olmuştur.


Anahtar Kelimeler


İspanya; XIX. yüzyıl; milliyetçillik; tarihî roman.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ÁLVAREZ JUNCO, José (2001). Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid: Taurus-Santillana, 2002.

BARZUN, Jacques (2001). Del Amanecer a la Decadencia. Quinientos años de vida cultural en Occidente (de 1500 a nuestros días). çev. Jesús Cuéllar ve Eva Rodríguez Halffter. Madrid: Taurus-Santillana.

EVEN-ZOHAR, Itamar (1994). “La función de la literatura en la creación de las naciones de Europa”. Avances en Teoría de la literatura: Estética de la Recepción, Pragmática, Teoría empírica y Teoría de los Polisistemas. haz. Darío Villanueva. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. 357-377.

FERNÁNDEZ PRIETO, Celia (1998). Historia y novela: Poética de la novela histórica. Navarra: Ediciones de la Universidad de Navarra, 2. bs., 2003.

FERRERAS, Juan Ignacio (1976). El triunfo el liberalismo y de la novela histórica (1830-1870). Madrid: Taurus Ediciones.

FERRERAS, Juan Ignacio (1980). “La prosa en el siglo XIX”. Historia de la Literatura Española. Tomo III: Siglos XVIII/ XIX. haz. José Mª Díez Borque. Madrid: Taurus Ediciones, 1982, 351-438.

HOBSBAWM, Eric (1983a) “Introducción: La invención de la Tradición”. La invención de la tradición. çev. Omar Rodríguez. haz. Eric Hobsbawwm – Terence RANGER. Barcelona: Editorial Crítica, 2002, 7-21.

HOBSBAWM, Eric (1983b) “La fabricación en serie de tradiciones: Europa, 1870-1914”. La invención de la tradición. çev. Omar Rodríguez. haz. Eric Hobsbawwm – Terence Ranger. Barcelona: Editorial Crítica, 2002, 273-318.

JUSDANIS, Gregory (1990). Belated Modernity and Aesthetic Culture Inventing National Literature. Mineapolis: University of Minnesota Press.

LÚKACS, György (1937). La novela histórica. çev. Jasmin Reuter. México: Ediciones Era, 1966.

MORETTI, Franco (1997). Atlas de la novela europea. 1800-1900. çev. Mario Merlino. Madrid: Tarma Editorial, 2001.

SALAS DÍAZ, Miguel (2010). Mitos patrióticos. Apuntes sobre la construcción del nacionalismo español en la literatura del siglo XX. Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid.

ZAVALA, Iris Mª (1980) “Características Generales del siglo XIX (Burguesía y Literatura)”. Historia de la Literatura Española. Tomo III: Siglos XVIII/ XIX. haz. José Mª Díez Borque. Madrid: Taurus Ediciones, 1982, 291-350.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 María Jesús HORTA

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/