DEYİMBİLİMİN RUSYA’DAKİ GELİŞİMİ / THE PROGRESS OF PHRASEOLOGY IN RUSSIA

Murat ULUOĞLU

Öz


Bilim adamlarının ilgisini çok eskiden beri çeken deyimler, önceleri dilbilimin farklı alanlarında (anlatım bilimi, sözcükbilim, sözdizimi vd.) incelenmiştir. Bu çalışmalarda deyimler bağımsız olarak ele alınmasa da kullanılan terminoloji ve yapılan sınıflandırmalar deyimbilimin temellerini oluşturmuştur. Özellikle İsveçli dilbilimci Ch. Bally’nin Traité de stylistique française ‘Fransızca Anlatım Bilimi’ (1909) adlı çalışması deyimbilimin gelişiminde önemli bir aşama kabul edilir. Deyimbilimin, dilbilimin bağımsız bir dalı olarak biçimlenmesi ise ünlü Rus Dilbilimci V. V. Vinogradov’un 1940’lı yıllardaki çalışmalarıyla başlar. Vinogradov farklı türdeki deyimleri sistemli bir biçimde sınıflandırarak deyimbilimin esaslarını belirlemiştir. Bu sınıflandırma birçok dilde kabul görmüştür. 1960 – 1980’li yıllarda Vinogradov’un görüşlerini daha da ileriye taşıyan araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmada deyimbilimin Rusya’daki gelişimi kronolojik sırayla incelenerek, Vinogradov’un sınıflandırması üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. Bununla birlikte deyimlerle ilgili farklı görüşlere de yer verilecektir.


Anahtar Kelimeler


Deyim; deyimbilim; Rusça; sözcük birleşimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BALLY, Ch., (1961), Frantsuzskaya stilistika, Moskva: İzdatel'stvo İnostrannoy Literaturı.

GVOZDARYOV, Yu. A., (1977), Osnovı russkogo frazoobrazovaniya, Rostov: İzdatelst'vo Rostovskogo universiteta.

HACIZADE, Naile, (2005), Azerbaycan Türkçesindeki Deyimlerin Dil Özellikleri, Ankara: Atlas Yayın Dağıtım.

JUKOV, V. P. – JUKOV, A. V., (2006), Russkaya frazeologiya, Moskva: Vısşaya şkola.

LARİN, B. A., (1977), “Oçerki po frazeologii (o sistematizatsiyah i metodah issledovaniya frazeologiçeskih materialov)”, Larin, B. A., İstoriya russkogo yazıka i obşçeye yazıkoznaniye, (izbrannıye rabotı), Moskva: İzdatel'stvo Prosveşçeniye.

ROYZENZON, L. İ. – BUŞUİY, A. M., (1970), Materialı k obşçey bibliografii po voprosam frazeologii, Samarkand.

SOLODUB, Yu. P. - AL’BREHT, F. B., (2003), Sovremennıy russkiy yazık, Leksika i frazeologiya sovremennogo russkogo literaturnogo yazıka, Moskva: İzdatel'stvo Flinta - Nauka.

ŞAHMATOV, A. A., (2001), Sintaksis russkogo yazıka, Moskva: URSS.

ŞANSKİY, N. M., (1985), Frazeologiya sovremennogo russkogo yazıka, Moskva: İzdatel'stvo Vısşaya şkola.

TELİYA, V. N., (1966), Çto takoye frazeologiya, İzdatel'stvo Nauka.

VİNOGRADOV, V. V., (1977a), “Ob osnovnıh tipah frazeologiçeskih yedinits v russkom yazıke”, Vinogradov, V. V., İzbrannıye trudı, Leksikologiya i leksikografiya, Moskva: İzdatel'stvo Nauka.

VİNOGRADOV, V. V., (1977b), “Osnovnıye ponyatiya russkoy frazeologii kak lingvistiçeskoy distsiplinı”, Vinogradov, V. V., İzbrannıye trudı, Leksikologiya i leksikografiya, Moskva: İzdatel'stvo Nauka.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2011 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.