VOLTAİRE’İN ESERİ ZADİG’TE ADALET VE MUTLULUK ARAYIŞI / SEARCH FOR JUSTICE AND HAPPINESS IN THE WORK OF VOLTAİRE

Halil AYTEKİN

Öz


Aydınlanma çağı Filozofları arasında yer alan Voltaire, ileri sürdüğü farklı görüşleriyle çağına damgasını vurmuş bir düşünürdür. Onun ilginç yanı evrenselliğinden ileri gelmemektedir. O, daha çok bilgi ve yaratıcılığıyla öne çıkmış birisidir. Voltaire’in idealizmi kişilik özelliklerinden ziyade daha çok duyguda anlamını bulmuştur. Yaşamı boyunca mücadele ruhunu hiç kaybetmemiştir. Özellikle akıl, özgürlük, adalet, eşitlik gibi temel değerleri hakim kılma uğruna her şeye ve herkese karşı direnmiştir. Düşünceleriyle her daim hoşgörüsüzlüğe ve kilisesin siyasal etkisine karşı çıkmıştır. Akıl dışı olan tüm Hıristiyan dogmalarına karşı savaş vermiştir. Uğruna savaş verdiği evrensel değerler bugün bile konuşulmakta ve insanlığın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Voltaire, eserle aynı adı taşıyan kahramanı Zadig’i, masal anlatısının kendisine verdiği fırsatlarla birçok deneyimden geçirir. Onu hayatın tüm zorluklarıyla yüzleştirir. Zadig zaman zaman başına gelenleri anlamakta zorluk çeksede kendisine sunulan yeni çıkış yolları sayesinde yeniden hayata dönmeyi başarır. Zaman geçtikçe kendisini kaderinin yönlendirdiğine inanmak zorunda kalır. Bu çalışmamızda Zadig’te adalet ve mutluluk arayışını ele almaya çalışacağız.


Anahtar Kelimeler


Voltaire; adalet; mutluluk; kader; erdem.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALBAYRAK, Kadir (2010).’Ermeni, Süryani ve Keldani Kiliseleri’ Yaşayan Dünya Dinleri. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.

BANON, Patrick (2012). Dinleri Tanımak ve Anlamak. çev. Tuana Gülcan. İstanbul: İletişim Yay.

EWALD, Oskar (2013). Fransız Aydınlanma Felsefesi. çev. Gürsel Aytaç. Ankara: Doğubatı Yay.

FROMM, Erich (1993). Erdem ve Mutluluk. çev. Ayda Yörükan. Türkiye İş Bankası Kültür Yay.

KORKMAZ, Esat (2004). Zerdüştlük Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yay.

KÜÇÜK, Abdurrahman-TÜMER Günay vd. (2011). Dinler Tarihi. Ankara: Berikan Yayınevi.

SAKAOĞLU, Saim (2007). Masal Araştırmaları. Ankara: Akçağ Yay.

TANİLLİ, Server (2001). Voltaire ve Aydınlanma. İstanbul: Adam Yay.

VOLTAİRE, Françoise-Marie Arouet (2014). Zadig Bir şark Masalı. çev. Metin Karabaşoğlu. İstanbul: Kaknüs Yay.

YARAN, Cafer Sadık (2010). Ahlak ve Etik. İstanbul: Rağbet Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Halil AYTEKİN

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/