KARAMAN ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDEN BRONZ GİYSİ APLİKLERİ / CLOTHING BADGES IN KARAMAN ARCHAEOLOGY MUSEUM

Makbule EKİCİ

Öz


Bu çalışmada Karaman Arkeoloji Müzesi’ne bağış ve satın alma yoluyla kazandırılan, bronz giysi apliklerinden bir grup tanıtılacaktır. Adak levhaları olarak da adlandırılan giysi aplikleri hem takı hem de koruyucu amaçlı kullanılmıştır. Aplikler genelde bronz kemerlerin kare, dikdörtgen ya da oval şekilde kesilerek tekrar kullanımı ile oluşturulmuştur ve kenarlarında kumaşa dikilmek üzere ip delikleri bulunmaktadır. Karaman Müzesi’ndeki örnekler dikdörtgen forma sahip olup üst kısmı düz veya dendane biçiminde kesilmiştir. Apliklerin üzerindeki bezemeler kazıma veya kabartma olarak yapılmıştır. Ayakta kadın ve erkek figürleri ile sadece baş ya da geometrik bezemeler kullanılan motifler arasındadır. Giysi aplikleri Urartu sanatının genel özelliklerini yansıttığından, bu parçalar Giyimli kökenli olmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Urartu; giysi apliği; adak levhası

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BAŞARAN Sait, (1981), “Van Bölge Müzesi’nden İki Urartu Bakracı” Anadolu Araştırmaları, S. VII, s. 79-92.

BELLİ Oktay, (1981), “Urartularda Totemcilik Sorunu”, Anadolu Araştırmaları, S. VII, s. 29-48.

BELLİ Oktay, (1982), “Urartularda Hayat Ağacı İnancı” Anadolu Araştırmaları, S. VIII, s. 237- 247.

BELLİ Oktay, (2010), Urartu Takıları, İstanbul, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.

BOARDMAN John, (1963) “Ioinian Bronze Belts” Anatolia s. VI, s. 179-189.

ÇİLİNGİROĞLU Altan, (1997), Urartu krallığı, Tarihi ve Sanatı, İzmir, Universal.

ERZEN Afif, (1972), “Giyimli Bronz Definesi ve Giyimli Kazısı”, Belleten, C. XXXVIII, S. 150, s. 191- 213.

IŞIKLI Mehmet, (2009), “Erken Transkafkasya Kültüründe Din ve Dini Aktiviteler ile Kült Objelerine Yönelik Genel Bir Değerlendirme” Altan Çilingiroğlu’na Armağan Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanış bir Hayat, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat.

KELLNER H. Jörg, (1977), “Pectorale aus Urartu”, Belleten, C. XLI, S. 163, s. 481-493.

KELLNER H. Jörg, (1982), “Gedanken zu den Bronzenen Blechvotiven in Urartu”, Archaeologische Mitteilungen Aus Iran, Band 15, s. 79-105.

KULAÇOĞLU Belma, (1990), “Urartu Adak Levhaları”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1989 Yıllığı, s. 176-197.

LIGABUE Giancarlo-SALVATORI Sandro, (1978), “Oriental Bronzes in Private Collections in Venice”, Rivista Di Archeologia, Anno I, Fascicoli 1-2, s. 7-22.

ÖZDEM Filiz, (2003), Urartu: savaş ve estetik, İstanbul, YKY.

ÖZGEN Engin, (1984), “The Urartian Chariot Reconsidered: II. Archaeological evidence, 9th-7th centuries B.C.”, Anatolica Annuaire International Pour Les Civilisations de L’asie Anterieure, s. XI, s. 91-154.

TAŞYÜREK O. Aytuğ, (1975), “Some Inscribed Urartian Bronze Armour”, Iraq, s.XXXVII, s. 151-155.

TAŞYÜREK O. Aytuğ, (1977), “The Urartian Bronze Hoard from Giyimli”, Expedition, S. 19/4, s. 12-20.

TAŞYÜREK O. Aytuğ, (1978), “Giyimli Adak Levhaları” Belleten, C. XLII, S. 166, s. 201-220.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2011 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.