NATSUME SŌSEKİ’NİN ESERLERİNDE MODERNLEŞME VE BATI İLE JAPONYA’NIN MUKAYESESİ / THE CONCEPT OF MODERNIZATION AND COMPARISION OF THE WEST AND JAPAN IN NATSUME SŌSEKI’S WORKS

Habibe SALĞAR

Öz


Bu çalışmada Natsume Sōseki’nin (1867-1916) Meiji Dönemi (1868-1912) Japonya’sında yaşanan sosyo-kültürel alandaki değişimlere olan yaklaşımı ve eserlerinde görülen Batı algısına değinilmiştir. Japonya’nın Batı’yı model alarak önemli değişimlere adım attığı dönemde yaşamış, aydın kişiliğe sahip bir yazar olarak, özellikle kendi psikolojik dünyası içerisinde yaşadığı sıkıntılar ile bu dönemde yaşanan değişimleri eserlerinde yarattığı kahramanlarla analoji kurarak vermiştir.Japonya’da modernleşme, somut alanda birçok yenilik getirirken, bu değişimlerin toplumsal hayat ve bireylerin psikolojik yönüne olan etkileri yazarın en çok ele aldığı konuları oluşturur. Sonuç olarak, Natsume Sōseki’nin Meiji dönemindeki bazı değişimlere ilişkin Japon toplumuna yönelik eleştirel bir yaklaşımı olduğu anlaşılmaktadır. Bu eleştirilerden en önemlisi, Batı’da kendiliğinden ve zamanla gelişen ilerleme faaliyetlerinin Japonya’da hızlı bir değişim hareketi ile gerçekleşmiş olmasıdır.

 

 

 


Anahtar Kelimeler


Natsume Sōseki; Meiji Dönemi; modernleşme; Japon toplumu.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AUESTAD, Reiko Abe (1993). “The Critical Reception of Sôseki's Kôjin and Meian in Japan and the West”. The Journal of the Association of Teachers of Japanese 27 (2): 229-257.

BEASLEY, W.G. (2000). The Meiji Restoration. California: Stanford University Press.

FUKUCHI, Isamu (1993). “Kokoro and the Spirit of Meiji”. Monumenta Nipponica. 48 (4): 469-488.

GOMI, Fumihiko vd. (ed.) (1998). Nihonshi Kenkyū. Tokyo: Yamakava Shuppansha.

GORDON, Andrew (2003). Modern History of Japan: From Tokugawa Times to Present. New York: Oxford University Press.

HANE, Mikiso-PEREZ, Louis (2009). Modern Japan: A Historical Survey. Philadelphia: Westview Press.

HASHIKAWA, Toshiki (2011). “Sōseki no Sanshirō: Inochi no Ne ga Yuragu Toki”. Kyōritsu Kokusai Kenkyū (28): 21-36.

HENSHALL, Kenneth G. (2004). A History of Modern Japan. New York: Palgrave Macmillan Pub.

HIRAKAWA, Sukehiro, (2008). “The Japanization of Western Thought and Institutions”. The Cambridge History of Japan 5. Kitap. ed. Morious B. Jansen. Cambridge: Cambridge University Press. 432–498.

JAMESON, Fredric (1991). “Sōseki and Western Modernism”. Japan in the World. 18 (3): 123-141

KARATANİ, Kojin (2011). Derinliğin Keşfi: Modern Japon Edebiyatının Kökenleri. İstanbul: Metis Yay.

KATO, Şuiçi (2009). Japon Edebiyatı Tarihi. çev. Oğuz Baykara. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yay.

KEENE, Donald (1995). Nihon Bungaku no Rekishi. çev. Tokuoka Takao. Tokyo: Chūō Kōron sha.

KOGAWA, Tetsuo (1988). “New Trends Japanese Populer Culture” The Japanese Trajectory: Modernization and Beyond. ed. Gavan McCormack, - Yoshio Sugitomo. Cambridge: Cambridge University Press. 54-66.

MARCUS, Marvin (2009). Reflections in A Glass Door: Memory And Melancholy in The Personal Writings of Natsume Soseki. Honolulu: University of Hawaii Press.

MATSUOKA, Yuzuru (2011). Sōseki no Omoide. Tokyo: Bunshun.

MIYOSHI, Yukio (2012). Sōseki Bunmei Ronshū. Tokyo: Iwanami Shoten.

MORISHITA, Yasumitsu (2011). “Natsume Sōseki no Byōreki to Seikatsu (1)”. Hiroshima Bunka Gakuen Daigaku (2): 56-63.

NAGAHARA, Keiji (1999). Nihonshi Jiten. Tokyo: Iwanami Shoten.

REISCHAUER, Edwin (1972). Japan: The Story of a Nation. Tokyo: Tuttle Pub.

SŌSEKI, Natsume (1927). Gendai Nihon Bungaku Zenshū: Natsume Sōseki 19. Cilt. Tokyo: Shūei Sha.

SŌSEKI, Natsume (1975). “Watashi no Kojinshugi”Sōseki Zenshū-Hyakuron Sōhen. (11. Cilt ). Tokyo: Iwanami Shoten.

SŌSEKI, Natsume (1975). “Gendai Nihon no Kaika”.Sōseki Zenshū Hyōron Zappen Bungeiron (11. Cilt). Tokyo: Iwanami Shoten.

SŌSEKI, Natsume (1975). “Sanshirō”Sōseki Zenshū; Sanshirō-Sorekara-Mon (4. Cilt).Tokyo: Iwanami Shoten.

SŌSEKI, Natsume (1975). “Sorekara” Sōseki Zenshū- Sanshirō-Sorekara- Mon (4. Cilt).Tokyo: Iwanami Shoten.

SŌSEKI, Natsume (2003). Michikusa. Tokyo: Shinchō Bunko

SŌSEKI, Natsume (2003). Kojin.Tokyo: Shinchō Bunko.

STARRS, Roy (2012). Rethinking Japanese Modernism. Boston: Global Oriental.

SUZUKI, Jun (2002). Ishin no Kōsō to Tenkai. Tokyo: Kōdansha.

TADAO, Yoshida (2009). Manshū imin no Kiseki. Tokyo: Ningen Kagakusha.

TIPTON, Elise (2002). Modern Japan: A Social and Political History. London: Routledge Pub.

TYUDA, Makiko (1996). “Natsume Sōseki ni Okeru Jiko Chiyu, Jiko Genjitsu no Katei: Sōzō ni Okeru Josei to no Kakawari wo Chūshin ni” Osaka Kiyōiku Daigaku Shōgaiji Kyōiku Kenkyū Kiyō (19): 71-85.

VATANSEVER, Habibe (2013). Natsume Sōseki’nin Bireyselcilik Anlayışı ve Eserlerinde Görülen Yalnızlık Olgusu. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Ü.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.