MUTFAKTA EDEBİYAT: LAURA ESQUIVEL’İN ACI ÇİKOLATA ADLI ESERİNDE YEMEK KÜLTÜRÜ VE DUYGULARIN ETKİLEŞİMİ / CULINARY LITERATURE: INTERPLAY BETWEEN FOOD CULTURE AND EMOTIONS IN LAURA ESQUIVEL’S LIKE WATER FOR CHOCOLATE

Burcu TEKİN

Öz


Açlık, tokluk ve uyku gibi en temel ihtiyaçlarla doğan birey için yemek, sadece fizyolojik bağlamda beslenme değil, aynı zamanda hem duygusal hem de kültürel bir gereksinimdir. Besinlerin farklı uygulamalar yardımıyla pişirilmesi, sunulması ve tüketilmesi her toplumun kendi yemek kültürünü oluşturmasını sağlamış, yaşamın devamı için elzem olan yemek toplumların yaşam biçimlerini de kültürel anlamda etkilemiştir. Yemek kültürü nesilden nesile sözel iletişim ve yazılı iletişim yardımıyla sistematik bir biçimde aktarılır. Aktarılan çeşitli tariflerin, mutfak kültürü ve sofra adabı gibi yemek kültürüne ilişkin bilgilerin iletilmesindeki önemli çıkış noktalarından biri de duygulardır. Lezzetli bir yemeğin veya besinin insan doğasına ve davranışlarına etkisi ne kadar kuvvetliyse, yemek pişirirken veya yemeği sunarken bireyin iç dünyasının yemeğe yansımasının da benzer bir etkisi olduğu söylenebilir.  Bu nedenle yemek kültürü ve duygular arasındaki ilişkinin olağan bir hal alması da doğaldır. Bu çalışmanın amacı Meksika doğumlu çağdaş Latin Amerika edebiyatının öne çıkan yazarlarından Laura Esquivel’in Acı Çikolata adlı eserinde yemek kültürü ve duygular arası etkileşiminin araştırılması ve bu etkileşim sonucu bireyin iç dünyasında oluşan yankı ve tepkilerin eserden alınan örneklerle sunulmasıdır.


Anahtar Kelimeler


Yemek kültürü; Laura Esquivel; Latin Amerika; duygular; Acı Çikolata.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BEARDSWORT, Alan-KEIL, Teresa (2011). Yemek Sosyolojisi: Yemek ve Toplum Çalışmasına Bir Davet. çev. Abdülbaki Dede. Ankara: Phoenix Yay.

BELGE, Murat (2016). Tarih Boyunca Yemek Kültürü. İstanbul: İletişim Yay.

BEŞİRLİ, Hayati (2012). Yemek Sosyolojisi: Yiyeceklere ve Mutfağa Sosyolojik Bakış. Ankara: Phoenix Yay.

CHASTEEN, John Charles (2012). Latin Amerika Tarihi (Kanla ve Ateşle Yoğrulmuş Toprakların Öyküsü). çev: Ekin Duru, İstanbul: Say Yay.

CHRISTIE, María Elisa (2002) “Naturaleza y sociedad desde la perspectiva de la cocina tradicional mexicana: género, adaptación y resistencia”. Journal of Latin American Geography 1 (1): 21-54. https://muse.jhu.edu/article/215263 [05.06.2017].

CRUELLS, M. Gispert (1997). “La Cultura Alimentaria Mexicana: Fuente De Plantas Comestibles Para El Futuro”. Monograf. Jard. Bot Córdoba (5): 51-57. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/187840.pdf [05.06.2017].

DURLU ÖZKAYA, Fügen-SARICAN, Batuhan (2014). “Latin Amerika Mutfağının Kültürel Etkileşim Yolu”. Journal Of Tourism and Gastronomy Studies 2 (1): 36-45. http://www.jotags.org/Articles/2014_vol2_issue1/2014_vol2_issue1_article5.pdf [27.03.2017].

ESQUIVEL, Laura (2010). Saklı Lezzetler: Mutfağa Felsefi Bir Yaklaşım. çev. Olcay Öztunalı. İstanbul: Can Yay.

ESQUIVEL, Laura (2016). Acı Çikolata: İçinde Yemek Tarifleri, Aşk Öyküleri ve Kocakarı İlaçları Bulunan Roman. çev. Havva Mutlu. İstanbul: Can Yay.

HOLLAND, Mina (2016). Yemek Atlası: Otuz Sekiz Mutfakta Dünya Turu. çev. Saliha Nilüfer. İstanbul: Yapı Kredi Yay.

KUTLU, Mehmet Necati (2012). Tılsım, İnanç ve Başkaldırı: Başlangıcından XVIII. Yüzyıla Kadar Latin Amerika Edebiyatı. Ankara: Ankara Üniversitesi Yay.

LEWIS, David (2015). Dürtü: Sebebini Bilmeden Yaptıklarımızın Arkasındaki Neden. Çev. Mehtap Gün Ayral. İstanbul: Paloma Yay.

LILLIO Gastón-SAFRATI Arnaud Monique (1994). “Como agua para chocolate: determinaciones de la lectura en el contexto posmoderno”. Revista Canadiense de Estudios Hispánicos 18 (3): 479-490. http://www.jstor.org/stable/pdf/27763142.pdf?refreqid=excelsior%3A598b10dd81ce2195804585a5769cae37 [05.06.2017].

PEÑA, Sonia-ERASO, Mario. "Entrevista con Laura Esquivel: La educación sólo es posible a través del arte". http://www.scielo.org.ar/pdf/ccilha/v13n2/v13n2a12.pdf [27.03.2017].

SALTZS, Joanne (1995). “Como agua para chocolate”: The Questioning of Literary and Social Limits” Chasqui 24 (1): 30-37. http://www.jstor.org/stable/pdf/29741173.pdf?refreqid=excelsior%3A2239416c9f8ac5b069a1895d15e1a5d1 [05.06.2017].

SPANOS, Tony (1995). “The Paradoxical Metaphors of the Kitchen in Laura Esquivel's Like Water for Chocolate" Letras Femeninas 21 (1/2): 29-36. http://www.jstor.org/stable/pdf/23021716.pdf?refreqid=excelsior:345252b4041ad6f2ec4f0a6236b689c1 [05.06.2017].


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.