POSTMODERN EDEBİYATTA ESTETİK ANLAYIŞI / ESTHETIC UNDERSTANDING IN POSTMODERNIZM

Leyla HACIZADE KERİMOV

Öz


Postmodernizm, 20. yüzyılın sonlarından başlayıp günümüze kadar devam etmekte olan farklı bir dönemi tanımlayan bir akımdır. Bu akım, çeşitli bilim ve sanat dallarında olduğu gibi edebiyatta da kendini göstermiştir. Söz konusu akım birçok araştırmacı tarafından ele alınıp incelenmiştir. Bir çok yönü ile tartışma konusu olan postmodernizmin estetikliğe olan bakış açısı da ilgi çekicidir. Her türlü genel görüşü, kural ve gelenekleri yıkan postmodernizm, geleneksel estetik görüşlere ters düşmektedir. Fakat postmodern edebiyatın taşıdığı özellikler, uyguladığı yöntemler kendine özgü bir estetik anlayışına sahiptir.

Bu çalışmanın amacı, postmodernizmdeki estetik anlayışının temel kuramsal özelliklerini edebiyat bağlamında gözden geçirmektir. Çalışmada estetikliğin birbirinden kesin sınırlarla ayrılmayan nesnel ve öznel yönleri postmodern edebiyat bakış açısı ile ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Edebiyat; estetik anlayışı; postmodernizm

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKTULUM, Kubilay, (2000). Metinlerarası İlişkiler, Ankara: Öteki Yayınevi.

ANDERSON, Perry , (2002). Postmodernitenin Kökenleri (çev: Elçin Gen), İstanbul: İletişim Yayınları.

AYTAÇ, Gürsel, (1999). Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul: Papirüs Yayınları.

BENDETOVİÇ , G. B. , (2004). Teoriya Neravnovesnosti Kak Metodologiya Postsruktural’nogo Yazıkoznaniya, “Lingvistika i Postmodernizm”, Materialı Dokladov Nauçno- Teoretiçeskoy Konferentsii, Minsk: MGLU.

BEST, Steven-Kellner Douglas, (1998). Postmodern Teori: Eleştirel Soruşturmalar (çev: Mehmet Küçük), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

DELEUZE, Gilles, (1998). Lukretsiy i Naturalizm , “İntentsional’nost’i Tekstual’nost. Filosofskaya Mısl’ Frantsii XX Veka” , Tomsk: İzdatel’stvo “Vodoley”.

EAGLETON, Terry, (1998). Estetiğin İdeolojisi (çev: Hakkı Hünler, Türker Armaner vd.), İstanbul: Özne Yayınları.

ECEVİT, Yıldız, (2001). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul: İletişim Yayınları.

EMRE, İsmet, (2004). Postmodernizm ve Edebiyat, Ankara: Anı Yayıncılık.

HALİZEV, V. Ye. , (2002). Teoriya Literaturı (İzdaniye tretye, ispravlennoye i dopolnennoye), Moskva: İzdatel’stvo “Vısşaya şkola”.

İL’İN, İvan, (2007). Put’k Oçevidnosti, Moskva: İzdatel’stvo ACT.

LYOTARD, Jean- François, (1990). Postmodern Durum.Postmodernizm, (çev. : Ahmet Çiğdem), İstanbul: Ara Yayıncılık.

KOÇAKOĞLU, Ahmet, (2010). Yerli Bir Postmodern İhsan Oktay Anar, Konya : Palet Yayınları.

KOÇAKOĞLU, Bedia, (2010). Postmodernizm Sorunsalı ve Türk Anlatısında Geleneksel Tahkiyenin İzleri, Konya S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

KRİSTEVA, Yuliya, (1998). Duşa i Obraz, “İntentsional’nost’i Tekstualnost. Filosofskaya Mısl’ Frantsii XX Veka” , Tomsk: İzdatel’stvo “Vodoley”.

MAMEDHANOVA, Naida, (2001). Frantsuzskiy Roman 70-90-h Godov XX Veka. Poiski novoy kontseptsii jizni i geroya. Baku: İzdatel’stvo “Elm”.

MESTROVİC, Stjepan G. , (2004). Uygar Barbarlık, İstanbul: Açılımkitap.

MOJEYKO, M. A. , (2004). Postmodernizm - Post-Postmodernizm: Noveyşiye Tendentsii v Evolyutsii Sovremennoy Filosofii Yazıka, “Lingvistika i Postmodernizm”, Materialı Dokladov Nauçno- Teoretiçeskoy Konferentsii, Minsk: MGLU.

POSTMODERNİZM. Entsiklopediya (2001). (Sostaviteli i nauçnıye redaktorı A. A. Gritsanov, M. A. Mojeyko), Minsk: İzdatel’stvo “İnterpresservis-Knijnıy Dom”.

RÜSTEMOV, Yusif, (2007). Felsefenin Esasları, Bakı: Nurlar Neşriyyat-Poligrafiya Merkezi.

RYAN, Michael, (2000). Postmodern Siyaset (çev: Mehmet Küçük). “ Modernite Versus Postmodernite”, Ankara: Vadi Yayınları.

TAŞDELEN, Vefa, (2007). Postmodernizm Üzerine, “Hece” Öykü Dergisi, Yıl: 4. Sayı:24, Ankara: Öncü Basımevi.

YEROFEYEV, Viktor , (1997). Russkiye Tsvetı Zla, Moskova: İzdatel’skiy Dom “Podkova”.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2011 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.