CELESTINA: CALISTO VE MELİBEA’NIN TRAJIKOMEDYASI’NDA ORTAÇAĞ VE RÖNESANS ARASINDA KALMIŞ BİREY VE KADIN / INDIVIDUAL AND WOMAN BETWEEN MIDDLE AGES AND RENAISSANCE IN LA CELESTINA: TRAGICOMEDY OF CALISTO Y MELIBEA

Nur Gülümser İLKER

Öz


İspanyol Edebiyatının Ortaçağ toplumu ve bireyi arasındaki çatışmayı ele almasıyla en önemli eserlerinden biri olan Celestina: Calisto ve Melibea’nın Trajikomedyası, Rönesans’a dönmüş yüzüyle de önem kazanmaktadır. Yazar Fernando de Rojas’ın ustalıkla ve incelikle yarattığı karakterler vasıtasıyla, dönemin birey algısına odaklanırken, toplumun normlarının bireyler üzerindeki üstünlüğüne tanık oluruz. Aynı zamanda kadına karşı olan bakış açısının da vurgulandığı eserde, evrensel konular gün yüzüne çıkarken, insan, doğasıyla ve içgüdüleriyle işlenerek okuyucuya sunulur. Eserde genç, tutkularının kölesi olmuş Calisto ve saf, geleneklerine bağlı Melibea’nın aşkıyla ve de yaşlı büyücü Celestina’nın tamahkârlığıyla insani duyguların aşırıya kaçması eleştirilir. Topluma uygun olmayan eylemler sonucunda cezalandırılan karakterleriyle eser, didaktik bir metin olma özelliği taşımaktadır. Çalışmanın konusu olarak sözü geçen eserdeki birey ve kadın, Ortaçağ ve Rönesans arasında kalmış olarak ele alınacak ve incelenecektir.


Anahtar Kelimeler


İspanyol edebiyatı; Ortaçağ; Rönesans; birey; kadın.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BARBA JIMÉNEZ, Inés (2015). “Relaciones Sociales en La Celestina: Nobles Contra Criados, Mujeres Contra Hombres”. Publicaciones Didácticas, No: 64, Noviembre. 73-81.

BERKTAY, Fatmagül (2014). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın. İstanbul: Metis Yay.

DİREK, Zeynep (2015). “Karşılıksız Hayat”. Cogito: Annelik (81): 158-167.

GALÁN FONT, Eduardo (1986). Claves Para la Lectura de La Celestina. Madrid: Ediciones Daimon.

GARCĺA MOUTON, Pilar (1997). El Lenguaje Femenino en la Celestina, CSIC. Madrid: Instituto de la Lengua Española.

HERRERA JIMÉNEZ, Francisco José (1997). El Mundo de la Mujer en la Materia Celestinesca, Personajes y Contexto. Tesis de Doctorado. Granada: La Universidad de Granada.

KOĞACIOĞLU, Dicle (2009). “Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması”. Cogito: Feminizm (58): 350-384.

LIDA DE MALKIEL, María Rosa (1962). “La Originalidad Artística de la Celestina”. Nueva Revista de Filología Hispánica. T. 17, No: 314, Buenos Aires. 261-273.

ORANLI, İmge (2009). “19. yy Avrupası’nda Irkçılık ve Cinsiyetçilik”. Cogito: Feminizm (58): 339-349.

PASTOR PÉREZ, Miguel A. (2000). “Renacimiento y Modernidad”. Cuadernos Sobre Vico. (11-12): 351-356.

PÉREZ BLÁZQUEZ, Aitor (2010). “El cambio de mentalidad colectiva: renacimiento, humanismo, reforma y contrarreforma”. Proyecto Clío (36): 1-15.

ROJAS, Fernando de (2005). La Celestina. Madrid: Letras Hispánicas.

RUBIO GARCĺA, Luis (1985). Más Sobre La Celestina. La Universidad de Murcía.

ŞENER, Sevda (1991). Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı. İstanbul: Yapı Kredi Yay.

TEKİN, Burcu (2015). “Ortaçağ İspanyası’nda Büyü, Büyücülük ve “La Celestina” Adlı Esere Yansıması”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 55 (1): 305-324.

ÜNSAL, Nil (2004). Ortaçağ İspanyol Edebiyatı Tarihi. Ankara: Ürün Yay.

YOUNG, Iris Marion (2009). “Yaşanan Bedene Karşı Toplumsal Cinsiyet”. Cogito: Feminizm (58): 39-56.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Nur Gülümser İLKER

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/