HEINRICH BÖLL’DE SAVAŞ VE EVLİLİK / WAR AND MARRIAGE IN HEINRICH BÖLL

Bülent KIRMIZI

Öz


Savaş sonrası Alman romanında savaş ve evlilik konulu bu çalışmada, Heinrich Böll’ün eserlerinde savaşın neden olduğu yıkımın aileleri nasıl etkilediği gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Edebiyat, dönemsel olarak ele alındığında, roman türünün her akımın kendine özgü çatışma eksenlerine paralel konular işlediği görülür. Olay örgüsü de bu eksen etrafında meydana gelir. Savaş temasının ekseninde bir arka plan konusu olarak evlilik, açlık, hastalık vb. daha birçok yaşantı romanlara konu olmuştur. Çalışma sosyolojik bir çalışma olmamakla beraber Böll’ün romanları veri tabanı olarak kullanılarak insan ilişkileri, aile ve evlilik gibi kavramların Alman toplumunda o günün şartlarında nasıl karşılık bulduğu ortaya konulmuştur. Çalışmanın yapısı savaş ve aile temalarını vurgulayacak şekilde kurgulanmış, savaşla birlikte meydana gelen değişmeler ve bu değişimlerin bireyler üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Savaş sonrası Alman edebiyatının büyüyüp gelişmesine ivme kazandıran Heinrich Böll, eserlerindeki karakterlerin şahsiyetinde dönemin toplum yapısına ayna tutmuştur.


Anahtar Kelimeler


Heinrich Böll; Alman edebiyatı; evlilik ve savaş teması.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BÖLL, Heinrich (1968). Haus ohne Hüter. Berlin: Im Verlag Ullstein GmbH.

BÖLL, Heinrich (1995). Leben & Werk. Köln: Heinrich Böll-Stiftung.

BÖLL, Heinrich (2001). Briefe aus dem Krieg 1939-1945. (Band II). Köln: Kiepenheuer & Witsch.

BÖLL, Heinrich (2005). Das Vermächtnis. München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & KG.

BÖLL, Heinrich (2007). Wo Warst Du Adam? München: Deutsche Taschenbuch Verlag Gmbh & Kg.

DURZAK, Manfred (2002). Die deutsche Kurzgeschichte der Gegenwart. Autorenporträts, Werkstattgespräche, Interpretationen. Dritte erweiterte Auflage. Stuttgart: Königshausen & Neumann.

KOÇ, Yılmaz (1997). “Doğu Alman Edebiyatı ve Karanlıkta Ağlamak”. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi (11): 25-36.

MAİER, Hans (2007). “Adenauer in der Nachkriegsliteratur”. Die Politische Meinung Januar. Nr. 446: 38-44.

NÄGELE, Rainer (1976). Heinrich Böll. Einführung in das Werk und in die Forschung. Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main: Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag.

PASCAL, Roy (1988). “Sozialkritik und Erinnerungstechnik”. In Sachen Böll Ansichten und Einsichten. Marcel Reich-Ranicki. München: dtv63-69.

ŞAHİN, Veysel (2014a). “Sabahattin Kudret Aksal’ın ‘Soyut Oda’ Adlı Öyküsü Üzerine Bir İnceleme”. JASSS-International Journal of Social Sience Summer II (26): 385-404.

ŞAHİN, Veysel (2014b). “Ferit Edgü’nün ‘Yolcu’ Adlı Küçürek Öyküsünde Yurtsuzluk İtkisi”. ASOS Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (2): 234-242.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.