ISAURA ANTİK KENTİ OSTOTEKLERİ / OSTOTHEKS OF THE ISAURA ANCIENT CITY

Savaş ALTUN, Özge ALTUN

Öz


Isauria bölgesinin başkenti olan Isaura antik kenti korunaklı bir tepenin üzerine inşa edilmesi nedeniyle günümüze kadar varlığını kısmen de olsa koruyabilmiştir. Korunabilen kalıntılar arasında kentin etrafında konumlandırılmış nekropoller ve nekropollere ait mezarlar dikkat çekmektedir. Isaura kenti nekropollerinde yer alan mezarlar, bölgede varlığı bilinen diğer kentler arasında nekropol kavramını tam olarak karşılayabilmesi ve birden fazla mezar tipinin bir arada barındırması nedeniyle önem arz etmektedir. Çalışmanın konusunu bu nekropollerde tespit edilen mezar tiplerinden birisi olan ostotekler oluşturacaktır. Isaura nekropollerinde tespit edilen ostotekler iki tipte olup sayıca fazla değildir. Fakat ileriki dönemlerde yapılacak detaylı kazı çalışmaları sonucu toprak altında kalanların ortaya çıkmasıyla bu durum değişiklik gösterebilir.


Anahtar Kelimeler


Isauria; Isaura; Nekropol; Mezar; Ostotek.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALTUN, Savaş (2016). Isaura Nekropolleri ve Mezar Tipleri. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Ü.

ASGARİ, Nuşin (1965). Helenistik ve Roma Çağlarında Anadolu Ostotekleri. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Ü.

BALDIRAN, Asuman (2015). “Seydişehir 2013 Yılı Yüzey Araştırması”. Araştırma Sonuçları Toplantısı 32 (1) 385-398.

BALDIRAN, Asuman (2005). “Taşkent-Avşar Ostotekleri”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Dergisi 22 (2): 67-86.

BALDIRAN, Asuman (2008). “2005 Yılı Taşkent (Konya) Yüzey Araştırması”. Araştırma Sonuçları Toplantısı 25 (1): 27-42.

BALDIRAN, Asuman (2009). “Taşkent İlçesi ve Civarı 2007 Yılı Yüzey Araştırması Raporu”. Araştırma Sonuçları Toplantısı 26 (1): 313-332.

BALDIRAN, Asuman (2010). “Taşkent-Seydişehir 2008 Yılı Yüzey Araştırması”. Araştırma Sonuçları Toplantısı 27 (1): 121-134.

BALDIRAN, Asuman (2011). “Taşkent-Seydişehir 2009 Yılı Yüzey Araştırması”. Araştırma Sonuçları Toplantısı 28 (1): 221-230.

BALDIRAN, Asuman–BÜYÜKÖZER, Aytekin vd. (2012). “Taşkent Seydişehir 2010 Yılı Yüzey Araştırması”. Araştırma Sonuçları Toplantısı 29 (1): 69-90.

BALDIRAN, Asuman-BÜYÜKÖZER, Aytekin vd. (2013). “Taşkent-Seydişehir 2011 Yılı Yüzey Araştırması”. Araştırma Sonuçları Toplantısı 30 (2): 85-96.

BALDIRAN, Asuman-BÜYÜKÖZER, Aytekin vd. (2014). “Seydişehir 2012 Yılı Çalışmaları”. Araştırma Sonuçları Toplantısı 31 (1): 395-410.

ÇELGİN, Vedat (1990). Termessos Kenti Nekropolleri. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Ü.

DOĞANAY, Osman (2009). Isauria Bölgesi Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri. Konya: Çizgi Kitabevi.

ER, Yasemin-SÖĞÜT, Bilal (2005). “Dağlık Kilikya’da Olba-Diocaesarea Nekropollerindeki Kaya Mezarları”. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi (5): 97-110.

ERMİŞLER, Osman (1994). Astra Antik Kenti (Bolat Örenyeri) 1992 Yılı Temizlik ve Sondaj Çalışmaları. Müze Kurtarma Kazıları Semineri IV: 385-403.

HÜRMÜZLÜ, Bilge (2007). “Pisidia’da Gömü Geleneklerinin Işığında Kültürler Arası İlişkiler”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (15): 1-22.

KOCH, Guntram (2001). Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yay.

KORTANOĞLU, Eser (2006). Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Dağlık Phrygia Bölgesi Kaya Mezarları. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Ü.

SCARBOROUGH, ER Yasemin (1998). Dağlık Kilikya-Lamotis Mezarları. Olba I: 77-85.

SWOBODA, Heinrich-KEİL, Josef vd. (1935). Denkmäleraus Lykaonien, Pamphylien und Isaurien, Wien.

YILMAZ, Mustafa (2005). Bozkır Çevresinin (Hadim-Ahırlı-Yalıhüyük) Antik Tarihi ve Eserleri: Isauria. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.