2007 UNESCO MEVLÂNÂ’YI ANMA YILINDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİK İLE İLGİLİ YAYIMLANMIŞ TÜRKÇE ESERLER BİBLİYOGRAFYASI / BIBLIOGRAPHY OF TURKISH WORKS ON MAWLANA AND MAWLAWI ORDER PUBLISHED IN 2007 UNESCO MAWLANA JALAL AL-DIN RUMI YEAR

Arzu YILMAZ

Öz


Mevlânâ’nın eserleri, hayatı ve fikirleri ile Mevlevîlik asırlardır birçok araştırmaya konu olmuş, kaynaklık etmiştir. Özellikle insanlığa ışık tutan Mesnevî isimli eseri pek çok araştırmacı tarafından incelenmiş, çeşitli dillere çevrilmiş ve pek çok araştırmaya konu edilmiştir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Mevlânâ’nın 800. Doğum yılı olan 2007 yılını ‘Mevlânâ’yı Anma Yılı’ ilan ederek Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde Mevlânâ’yı Anma etkinliklerinin düzenlenmesi kararını almıştır.

Bu çalışmada hem 2007 yılında Mevlânâ’nın eserleri, hayatı, fikirleri, Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler hakkında ilk kez yayımlanan Türkçe eserler hem de daha önce baskısı yapılmış olmakla birlikte 2007 yılının Mevlânâ’yı Anma Yılı olması dolayısıyla tekrar yayımlanan Türkçe eserler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca 2007 yılında yayımlanan dergilerin Mevlânâ özel sayıları, yabancı dillerden Türkçeye tercüme edilen çalışmalar, Mevlânâ ile ilgili düzenlenen sempozyum, kongre veya panellerde sunulan tebliğlerin kitap haline getirildiği eserler de çalışmaya dahil edilmiştir.

Bu araştırma 2007 yılında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin eserleri hakkında ilk baskısı yapılan çalışmalar, Mevlânâ, Mevlevîlik, Mevlânâ Müzesi ve Mevlevîhâneler ile ilgili olarak 2007 yılında ilk kez yayımlanan eserler, 2007 yılından önce yayımlanmış olmakla birlikte 2007 yılında tekrar okurların hizmetine sunulmuş eserler, süreli yayınlar ve yabancı dillerden tercümeler şeklinde altı ana başlık altında toplanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Mevlânâ; Mevlevîlik; Türkçe eserler; 2007 Mevlânâ’yı Anma Yılı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Arzu YILMAZ

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/