TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİ

Muhsin UYGUN

Öz


"Türkiye Türkçesi Söz Dizimi" adlı kitabın tanıtımı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKTAN, Bilal (2009). Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi. Ankara: Gazi Kitabevi Yay.

ATABAY, Neşe-ÖZEL, Sevgi vd. (1981). Türkiye Türkçesinin Sözdizimi. Ankara: TDK Yay.

DELİCE, H. İbrahim (2012). Türkçe Sözdizimi. İstanbul: Kitabevi Yay.

HATİPOĞLU, Vecihe (1972). Türkçenin Sözdizimi. Ankara: TDK Yay.

KARAAĞAÇ, Günay (2011). Türkçenin Söz Dizimi. İstanbul: Kesit Yay.

KARAHAN, Leyla (1991). Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yay.

Mehmet, ÖZMEN (2013). Türkçenin Sözdizimi. Adana: Karahan Yay.

ÖZKAN, Mustafa-SEVİNÇLİ, Veysi (2012). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi. İstanbul: NK Yay.

ÜSTÜNOVA, Kerime (2014). Türkiye Türkçesinde Yapı Kavramı ve Söz Dizimi İncelemeleri. İstanbul: Sentez Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.