TAŞRANIN ÖYKÜDEKİ YENİ GÖRÜNÜMLERİ / THE COUNTRY’S NEW OUTLOOK IN STORY

Ertan ÖRGEN

Öz


Taşra teması, modern edebiyatta kendine dönük bir çerçeve içinde daha çok savunma mekanizması gibi algılanmıştır. İç göç sebebiyle taşra, şehre taşınırken geride kalan ve değişmeyen bir yer olarak düşünülmüştür. Ancak taşra da değişime uğramaya başlamış ve yeni bir algı içine oturmuştur. Türk öykücülüğünde taşra temasının yeni yazarlarda nasıl bir perspektif taşıdığını tespit ve çözümleme amacındaki bu yazıda, Mahir Ünsal Eriş’in Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde, İsmail Özen’in Günler Ne Kadar Kısaldı, Mustafa Çiftçi’nin Bozkırda Altmışaltı adlı kitapları değerlendirilmiştir. Yeni öykücülerin taşrayı çocukluk ve ergenlik yıllarının saflığı içinde anlatması ile bugünün perspektifinde onda eski yaşantılarını bulamaması bu öykülerin esasını oluşturmaktadır. Taşranın yeni kalemlerde mekân ve ses imajları etrafında erken nostaljiye dönüştüğü görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Taşra; öykü; Mahir Ünsal Eriş; İsmail Özen; Mustafa Çiftçi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BİLBAŞAR, Kemal (1939). Anadolu’dan Hikâyeler. İstanbul: Türkiye Basımevi.

ÇİFTÇİ, Mustafa (2014). Bozkırda Altmışaltı. İstanbul: İletişim Yay.

ERİŞ, Mahir Ünsal (2015). Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde. İstanbul: İletişim Yay.

MERT, Necati (2010). “Öykücülüğümüzde Taşra”. Hece Öykü (40): 97-103.

Orhan Kemal (2010).Yağmur Yüklü Bulutlar. Dünyada Harp Vardı. İstanbul: Everest Yay.

ÖZEN, İsmail (2013). Günler Ne Kadar Kısaldı. İstanbul: Profil Yayıncılık.

SÜALP, Z. Tül Akbal (2010). “Taşrada Saklı Zaman - Geri Dönülmeyen”. Taşra Kavramı Üzerine Tartışmalar Taşrada Var Bir Zaman. ed. Z. Tül Akbal Süalp-Aslı Güneş. İstanbul: Çitlembik Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.