RUS DİN FELSEFESİNDE VE İKİNCİ KUŞAK RUS SEMBOLİSTLERİN ESERLERİNDE “SONSUZ DİŞİLİK” KAVRAMI / THE CONCEPT OF “ETERNAL FEMININE” IN RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHY AND IN THE WORKS OF SECOND GENERATION RUSSIAN SYMBOLISTS

Suzan ULUOĞLU

Öz


'Sonsuz Dişilik’ (Alm. Ewig-Weibliche) kavramı Goethe’nin Faust adlı yapıtında yer alan ve insanı sonsuz yaratıcılığa doğru aşkla çeken dünya ötesi bir gücün imgesidir. Zamanla bu kavram Goethe’nin yapıtının bağlamından kurtularak, mistik bir kadın tipi olarak kişileştirilmiş, Tanrının Hikmeti Sofia’yı, Troubadourların şiir sanatında yer alan olağanüstü güzel kadın kültünü, Romantizmin yeryüzünün ahenk ve güzellik merkezi olarak gördüğü kadın idealini içinde birleştirerek evrensel bir sembol haline getirilmiştir. Sonsuz dişilik kavramının, (20.yy.’ın başında) özellikle uzun felsefi ve teolojik bir geçmişi olan Tanrının Hikmeti Sofia imgesiyle birleşmesi ayrı bir önem taşır.

Hikmet üzerine yazılı Yahudi miti, Hıristiyan Sofiolojisinde, Hıristiyan mistiklerinin (J.Boehme) ve Rus din felsefecilerinin (V.S.Solovyov, P.A.Florenskiy, S.N.Bulgakov) öğretilerinde geliştirilir. Özellikle Solovyov’un Sonsuz Dişilikle ilgili felsefi ve estetik görüşleri Rus sembolizminin ikinci kuşak temsilcilerini (A.Blok, A.Belıy, V.İvanov)  derinden etkilemiştir. Bu çalışmamızda ‘Sonsuz Dişilik’ kavramının Rus din felsefesinde nasıl yorumlandığı ve ikinci kuşak Rus sembolistlerinin eserlerinde nasıl ele alındığı üzerinde durulacaktır.


Anahtar Kelimeler


Sonsuz Dişilik; Rus din felsefesi; İkinci Kuşak Rus Sembolistleri; Sofia

Tam Metin:

PDF

Referanslar


EYGES, İ. R., (2010.11.11), Veçno Jenstvennoye, Literaturnaya Entsiklopediya: Slovar Literaturnıh Terminov v 2-h t., T.1, 1925, M.-L.: izd. L.D.Frenkel, http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt1/lt1-1337.htm (2012.05.25)

Filosofskiy slovar, (2012.05.02), http://www.philosophydic.ru/vseedinstvo (2012.05.30).

GARMAŞ, L. V., (2011.05.15), Obraz Sofii v Ranney Proze Andreya Belogo, Russkaya Filologiya, Ukr.vestnik, 2002, N:1-2 (21), Harkov, s.29-31, http://ludagar.narod.ru/Sopha_2002.html (2012.05.25)

GAYDENKO, P. P., (2010.11.11), Gnostiçeskiye Motivı v Uçeniyah Şellinga i Vl. Solovyova, Znaniye.Ponimaniye.Umeniye, Otkrıtaya Kafedra, N:3, s.220-229, http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_3/Gaidenko/36.pdf (2012.05.29)

KANDEMİR, H., (2001, Kasım), “İlk Dönem Rus Simgeciliği ve Konstantin Balmont”, Çağdaş Türk Dili, S.165, s.423-430.

KLİNG, O., (2011.01.01), Mifologema “Ewige Weiblichkeit” (Veçnaya Jenstvennost) v Gendernom Diskurse Russkih Simvolistov i Postsimvolistov, Pol. Gender. Kultura: Nemetskiye i Russkiye issledovaniya, M.: RGGU, 2009, s.438-452, http://ec-dejavu.ru/e-2/Ewige_Weiblichkeit.html (2012.05.29)

KOROSTILEVA, N. N., (2010.12.21), Problema Jenstvennosti v Russkoy Religioznoy Filosofii, http://sofik-rgi.narod.ru/avtori/konferencia/Korostileva.htm (2012.05.29)

Literaturnaya Entsiklopediya Terminov i Ponyatiy, (2003), M.: NPK “İntelvak”.

ÖZKAYA T., (1990), “Rus Edebiyatında Sembolizm”, A.Ü. DTCF Dergisi, C.33, S.1-2, s.411-425.

RUSSKAYA SOFİOLOGİYA, (2011.01.01), http://sophiology.narod.ru/ (2012.05.30).

SOKOLOV, A. G., (1999), İstoriya Russkoy Literaturı Kontsa XIX-Naçala XX veka, M.: Vısşaya şkola-Academia.

SOLOVYOV, V., (2011.05.15), Tri Svidaniya, http://mirosvet.narod.ru/sol/trisvid.htm (2012.05.29).

ÜÇGÜL, S., Rusya’da (2002), “İlk Dekadan Görüşlü Okul: Rus Sembolizmi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.13, s.239-255.

ZAHARİYEVA, İ., (2012.05.13), Poema Vladimira Solovyova “Tri Svidaniya” (S Aktsentami Daniila Andreyeva), 2010, http://www.russian.slavica.org/userimages/2010_soloviev.pdf (2012.05.30).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2012 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.