BİR JAPON AYDININ GÖZÜNDEN TÜRKLER -NAGASE HŌSUKE’NİN TÜRKİYE İZLENİMLERİ- / TURKS FROM THE EYES OF A JAPANESE INTELLECTUAL -NAGASE HŌSUKE’S IMPRESSIONS OF TURKEY-

Okan Haluk AKBAY

Öz


Meiji (1868-1912) ve Taishō (1912-1926) dönemlerinin önemli aydınları arasında yer alan Nagase Hōsuke (1865-1926), Türkiye ziyareti sonrasında kaleme aldığı Türkiye ve Türkler (Toruko to Torukojin) kitabını 1915 yılında Japonya’da yayınlamıştır. Kitapta Türk tarihi, Anadolu coğrafyası ve dönemin siyasal yapısına dair önemli bilgilerin yanı sıra, yazarın Türk toplumu ve kültürüne ilişkin çeşitli gözlem ve değerlendirmeleri de yer almaktadır. Aynı veya yakın dönemlerde Türkiye’yi ziyaret eden diğer Japon aydınları gibi, Nagase Hōsuke’nin Japon kamuoyuna aktardığı bilgi, izlenim ve değerlendirmelerin de Japonya’daki Türkiye bilgisi ve Türkiye imajının oluşumunda etkili olduğu kuvvetle muhtemeldir. Bu makalede, Nagase Hōsuke’nin Türkiye ve Türklere ilişkin izlenim ve değerlendirmeleri genel hatlarıyla ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Nagase Hōsuke; Japonya; Türk-Japon ilişkileri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ATSUTA, Isao - vd., (2000), Shakai, Osaka: Osaka Shoseki.

CİHAN, Ahmet, (2006), Japonya’da Eğitim ve Kültür, İstanbul: Ark Kitapları.

COLLABORATİVE REFERENCE DATABASE (CRD) (2012), Nagase Hōsuke

http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000086878 (08.02.2012 tarihinde erişilmiştir.)

ERKİN, Hüseyin Can, (2002), "Japon Gezgin Ienaga Toyokiçi’nin 1899-1900 Hatıratı", Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi No:13, Ankara, s.237-243.

ERKİN, Hüseyin Can, (2004), Geçmişten Günümüze Japonya’dan Türkiye’ye Bakış, Ankara: Vadi Yayınları.

ESENBEL, Selçuk, (2002), "Alacakaranlık Diplomasisi: Japonların Osmanlı İmparatorluğu'na İlgisi", Tarih ve Toplum, No: 218, İstanbul, s.4-19.

HUNTER, Janet, (2002), Modern Japonya’nın Doğuşu, (çev. Müfit Günay), Ankara:İmge Yayınları.

ISHII, S., ITŌ, T., & ŌKUBO, T. (1997), Nihon-shi, Tokyo: Yamakawa Shuppan.

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

http://www.tr.emb-japan.go.jp/T_02/02.htm (14.02.2012 tarihinde erişilmiştir.)

KOKUSHİKAN KENKYU NENPŌ (2009), Nagase Hōsuke

http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/1002032/0000/registfile/1884_9334_001_07.pdf#search='長瀬鳳輔' (08.02.2012 tarihinde erişilmiştir.)

KOTOBANK, Nagase Hōsuke

http://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E7%80%AC%E9%B3%B3%E8%BC%94 (08.02.2012 tarihinde erişilmiştir.)

MISAWA, Nobuo, (2003), "Relations between Japan and the Ottoman Empire in the 19th Century", Ajames, No.18-2, Japan.s.9-19.

NAKAMURA, Masanori - vd., (1995), Nihonshi Shiryō-shū, Tokyo:Nihon Shoseki.

MÜTERCİMLER, Erol, (1993), Ertuğrul Faciası ve 21. Yüzyıla Doğru Türk-Japon İlişkisi, İstanbul: Anahtar Kitaplar.

NİHON REKİSHİKAN, (1993), Tokyo: Shōgakukan.

NAGASE, Hōsuke, (1915), Toruko to Torukojin, Tokyo: Fusanbō.

ŞAHİN, F. Ş. Ulusan, (2001), Türk-Japon İlişkileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Okan Haluk AKBAY

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/