KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİNDEN BİR HERAKLES HEYKELCİĞİ: “HERAKLES EPİTRAPEZİOS” / A HERAKLES FIGURINE FROM THE ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF KONYA: “HERAKLES EPİTRAPEZİOS”

Ertekin Mustafa DOKSANALTI

Öz


Türkiye’nin en eski müzelerinden biri olan Konya Arkeoloji Müzesi gerek Orta Anadolu gerek çevre merkezlerden edinilmiş oldukça zengin bir koleksiyona sahiptir. Bu koleksiyon içinde Çatalhöyük buluntuları, İkonium Nekropolü ve çevre ilçelerden getirilmiş Roma İmparatorluk Dönemi ve Geç Antik Dönem lahitleri önemli bir yere sahiptir. Konya yakınlarındaki Savatra (modern Yağlıbayat) antik kenti kazılarında ortaya çıkartılan mermer heykeltıraşlık ürünleri müze koleksiyonuna büyük bir değer katmaktadır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Herakles heykelciği, Konya-Aksaray modern karayolunun 58. kilometresinden, 12 kilometre güneyde yer alan Yağlıbayat Köyü’nün hemen doğusundaki antik Savatra kentinde  (ἐν Σοάτροις) bulunmuştur. Değerlendirilen eserin tanımı yapıldıktan sonra aynı ikonografideki diğer eserlerle karşılaştırılarak tarihlendirme yapılmıştır. Üretim özellikleri ve teknik detayları heykelciğin MS 2 yy’ın ilk yarısına tarihlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Heykelcik Batı Anadolu kökenli bir atölyenin ürünü olmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Lykaonia; Savatra; Herakles Epitrapezios; Lysippos; Konya Arkeoloji Müzesi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BALDIRAN, Asuman (2010). Taşkent Seydişehir 2008 Yılı Yüzey Araştırması. Araştırma Sonuçları Toplantısı C. I. Ankara: İsmail Aygül Ofset Matbaası.

BARTMAN, Elizabeth (1992). Anicent Sculptural Copies in Miniature, Leiden. New York: E. J. Brill Press.

BARTMAN, Elizabeth (Sep. 1986). “Lysippos' Huge God in Small Shape”. The Bulletin of the Cleveland Museum of Art 73 ( 7): 298-311. Netherlands: Cleveland Museum of Art Press.

BELKE, Klaus (1984). Galatien und Lykaonien, Tabula Imperii Byzantini 4. Vienna: Osterreichische Akademie der Wissenschaften.

BIEBER, Margarete (1955). The Sculpture of the Hellenistic Age. London: Columbia University Press.

BOARDMAN, John (1988). Herakles, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) V. Zürich ve München: Artemis Verlag.

BOARDMAN, John (1988). Herakles, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) IV. Zürich ve München: Artemis Verlag.

CALLANDER, T. (1906). “Explorations in Lycaonia and Isauria”. Studies in the History and Art of the Eastern Provinces of the Roman Empire. ed. W. M. Ramsay. Aberdeen: 157-80. London: Cambridge University Press.

COLEMAN, Kathleen (1988). Statius: Silvae IV. Oxford: Clarendon Press.

CRONIN, Harry Stovell (1902). “First Report of a Journey in Pisidia, Lycaonia, and Pamphylia”. Journal of Hellenistic Studies HS 22, 94-125, 339-76. London: Society for the Promotion of Hellenic Studies and Cambridge University Press.

ÇAY, Necip-KARAMUT, İsmail vd. (1985). “Yağlıbayat Heykeltraşlık Eserleri”. Müzeler Haftası Özel Sayısı 4. Konya.

GRIMAL, Pierre (1997). Mitoloji Sözlüğü, Yunan ve Roma. İstanbul: Söğüt Ofset Matbaası.

MCNELIS, Charles (2008). “Ut Sculptura Poesis”- “Statius, Martial, and the Hercules Epitrapezios of Novius Vindex”. American Journal of Philology 129 (2): 255-276. USA: The Johns Hopkins University Press.

MERKELBACH, Reinhold - STAUBER, Josef (2005). Jenseits des Euphrat. Leipzig: Walter de Gruyter Press.

MITCHELL, Stephen (1993). ”Anatolia Land”. Men and Gods in Asia Minor 2: 96-97. Oxford: British Institute at Ankara and Cambridge University Press.

OVERBECK, Johanne (1868). Die antiken Schriftquellen der Geschiche der bildenden Künste bei Griechen. Leipzig: Wilhelm Engelmann Press.

POLLIT, Jerome Jordan (1990). The Art of Ancient Greece Sources and Documents. Cambridge: Cambridge University Press.

POLLIT, Jerome Jordan (2006). Art in the Hellenistic Age. Cambridge: Cambridge University Press.

VISSCHER, Fernand (1961). “Héraklès Epitrapezios”. L‘ Antiquité Classique, Tome 30, fasc. 1, 1961. pp. 67-129. Paris: Antiquité Classique.

ZADOKS JITTA, Annie Nicolette (1987). “Herakles Epitrapezios Reconsider”. Lysippe et son influence: Etudes de divers savants réunies par. ed. Jacques CHAMAY, Jean-Louis MAIER: Roma 5. Genève.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.