ASİYA CEBBAR’IN BABA EVİNDE BANA YER YOK ADLI ESERİNDE SÖMÜRGE KÜLTÜRÜ VE MÜSLÜMAN KADININ YAŞADIĞI ZORLUKLAR / THE COLONIAL CULTURE AND THE DIFFICULTIES EXPERIENCED BY MUSLIM WOMEN IN ASIYA CEBBAR’S WORK TITLED THERE IS NO PLACE FOR ME IN MY FATHER’S HO

Halil AYTEKİN

Öz


Asiya Cebbar’ın Baba Evinde Bana Yer Yok adlı eserinde, yazar/anlatıcı, hafızasına yeniden dönerek çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik anılarını zihninde canlandırır. Bu anlatı sırasında babası özellikle onun çocuk bilincinde ve daha sonraki yaşantısında önemli bir rol oynar. Bazen taş yürekli bir sansürcü olur, bazen de özgürlükçü olur. Ama yine de Asiya ona gizliden gizliye bir hayranlık duyar. Babasının bu belirsiz tavırları içinde kendini şekillendirmeye çalışır. Aslında Asiya Cebbar, kendi anıları arasında Fransız sömürgesi altında kalmış ülkesinin en önemli iki sorununa değinmeye çalışmaktadır. Birisi dayatılan sömürge kültürünün sonucu olarak ortaya çıkan kimlik sorunu, diğeri de Cezayir kadınının özgürlük mücadelesidir. Sömürge altında olsun veya sömürgeci ülke içinde olsun, insanlar, iki dil ve iki kültür arasında ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını bilememekte, doğal olarak kimlik bunalımı içinde boğulmaktadırlar. Asiya, yaşadığı toplumda kadının maruz kaldığı sıkıntıları kendi penceresinden gözler önüne sermeye çalışır. Hakim kültürün giyim tarzı, alışkanlıkları, dinî inanış ve değer yargılarıyla beslenirken, yatılı okulda okuduğu kitapların tesiri ve yurttaki Avrupalı kız arkadaşlarının yaşam anlayışlarıyla bambaşka bir dünyanın varlığını keşfeder, özgürlüğü tadar. Yazar, sömürgecilerin baskısıyla çok büyük değişimlere zorlanan Cezayir toplumunda, kendi hayatını resmederek kadının özgürleşmesinde öncü rolü üstlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Asiya Cebbar; sömürgecilik; kimlik sorunu; çokkültürlülük; asimilasyon.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


CEBBAR, Asiya (2011). Baba Evinde Bana Yer Yok. çev. Aysel Bora. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

CÉSAİRE, Aimé (2007). Barbar Batı Sömürgecilik Üzerine Söylev. drl. ve çev. Güneş Ayas. İstanbul: Salyangoz Yay.

FERRO, Marc (2002). Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Sömürgecilik Tarihi. çev. Muna Cedden. Ankara: İmge Kitabevi Yay.

FLAUBERT, Gustave (1973). Madame Bovary. çev. Nurullah Ataç-Sabri Esat Siyavuşgil. İstanbul: Remzi Kitabevi.

HİZMETLİ, Sabri (1991). “Osmanlı Yönetimi Döneminde Tunus ve Cezayir’in Eğitim ve Kültür Tarihine Genel Bir Bakış”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 32 (1): 1-21. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/776/9921.pdf [21.09.2015].

KIRKPINAR, Leyla (2001). Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

KULA, Onur B. (2012). Almanya’da Türk Kültürü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.

KULAKSIZOĞLU, Adnan (2001). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

KURAN, Ercüment (2000). Türk İslam Kültürüne Dair. Ankara: Ocak Yay.

SAİD, Edwars (1991). Oryantalizm, Sömürgeciliğin Keşif Kolu. İstanbul: Pınar Yay.

UŞAKLIGİL, Halid Ziya (1994). Mai ve Siyah. İstanbul: İnkılap Kitabevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Halil AYTEKİN

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/