POSTMODERN EDEBİYATTA İŞLEVSELLİK VE İNSAN UNSURUNUN KONUMLANDIRILMASI / FUNCTIONALITY AND PLACE OF HUMAN IN THE POSTMODERN LITERATURE

İbrahim İLKHAN

Öz


Postmodern kavramı “modern” düşünce tarzı ile değerlendirildiğinde, modernizmin geleneğe ve gelenekçiliğe karşı bir tavır sergilediği görülür. Postmodern Edebiyat ise, modernizm sonrası, modernizme karşı bilginin doğruluğunu reddeder. İnsanın maddeci bir dünya olgusu ile kuşatıldığı görülmektedir. Nesnelerden ibaret olan duygu ve düşünce sonucu, hayatın kaynaklarını oluşturan metafizik dünyanın değerleri verimsiz hale getirilmiştir. Bu düşünce yumağı Alman, Rus ve İngiliz Edebiyatlarında da ele alınan ve eleştirilen başlıca konulardır.


Anahtar Kelimeler


Modern ve postmodern edebiyat; ben merkezli insan; nesnelerle kuşatılmışlık; karmaşık duygu ve düşünce

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BERNHARD, Thomas (2008), Beton, (çev. Sezer Duru), İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. Ş.

IVANOVA, Irina - GEPRGIY, Ivanov, (1998), Ot Modernizmak Postmodernizmu, Russkiy Postmodernizm: Predvaritelnie Itogi, Stavropol, (Meyermanova, Jannet’in Yüksek Lisans Seminer çalışması).

LUCY, Niall (2003), Postmodern Edebiyat Kuramına Giriş, (çev. Aslıhan Aksoy), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

MÜLLER, Herta (2009), Atemschaukel, München: Hanser Verlag.

PALAHNIUK, Chuck (2010), Dövüş Kulübü, (çev. Elif Özsayar), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 6. bs.

PAYZA, Halit (2011), “Postmodernizmin İçinde Olmak ya da Teğet Geçmek”, Bahar Dergisi, S.155, s.15-18.

SHNEIDMANN, N. N. (1996), Russkaya Literatura, 1988-1994, Konets Erı, Noviy Mir, s.6. (Meryemanova, Jannet’in Yüksek Lisans Seminer çalışması).

SÜSKIND, Patrick (2006), Koku - Bir Katilin Öyküsü, (çev. Tevfik Turan), İstanbul: Can Yayınları.

ULUSOY, Mehmet (2011), “Postmodernizmin Dokubozumu ve Edebiyatta Koksözleşme”, Bahar Aylık ve Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, S.155, s.5-8.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2012 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.