ANKARA’DA ERKEN BİZANS DÖNEMİ MEZAR ALANI KAZISI / EARLY BYZANTINE CEMETERY EXCAVATION IN ANKARA

Mahmut AYDIN, Candemir ZOROĞLU

Öz


Roma Dönemi’nde Galatia Eyaleti’nin başkentliğini yapan Ankyra kentinin anıtsal yapıları ve diğer çarpıcı kalıntıları ile olası nekropol alanları genellikle Ankara’nın Erken Cumhuriyet Dönemi imar faaliyetleri sırasında gerçekleşen hafriyat çalışmaları ile açığa çıkarılmıştır. Ankara Celal Bayar Bulvarı üzerindeki Gazi Üniversitesi Sıhhiye Kampüsünde inşa edilen Mühendislik ve Mimarlık Fakültesindeki yapılaşma faaliyetleri sırasında ortaya çıkarılan Maltepe Erken Bizans Dönemi Mezar Alanı olasılıkla Ankyra kentinin daha önce bir bölümü tespit edilen güney nekropolü’nün devamı niteliğindedir. Gerçekleştirilen kurtarma kazısı sonucunda bu alanda tahrip edilmiş olası bir kilisenin küçük bir kısmı ve kilise cemaatine ait olması muhtemel beşik tonozlu bir mezar yapısı ortaya çıkarılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Ankyra; Galatia; Nekropol; Hipoje; Maltepe.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKOK, Mahmut-PENÇE, Necdet (1941). “Ankara İstasyonunda Bulunan Bizans Devri Mezarlarının Nakli”. Belleten 5 (20): 617-622.

ARSLAN, Melih-ATEŞOĞULLARI, Soner vd. (2010). “Haymana Bahçecik Nekropolü Kurtarma Kazısı”. 19. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 235-254.

AYDIN, Mahmut-ARSLAN Melih (2010). “Ankara Maltepe Kurtarma Kazısı 2009”. 19. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 305-326.

AYDIN, Mahmut-ZARARSIZ, Abdullah vd. (2010). “Geç Roma-Erken Bizans Dönemi Ankara Maltepe Kurtarma Kazısından Elde Edilen Bazı Buluntular Üzerinde Arkeometrik Çalışmalar”. 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 235-251.

CEYLAN, Ali (1995). “Denizli Buldan, Kayran Mevkii Toplu Konut Alanı Kurtarma Kazısı”. 5. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 221-228.

DALMAN, Knut Olof (1933). “1931’de Ankara’da Meydana Çıkarılan Asarı Attika”. Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi (1): Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 121-13.

DALMAN, Knut Olof-SCHNEIDER, Alfonse-Maria vd. (1932). “Archäologische Funde in Ankara 1931”. Ankara: AA 47. 233-261.

FIRATLI, Nezih (1974). An Early Byzantine Hypogeum Discovered at Iznik (Melanges Mansel). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. 919-932.

KADIOĞLU, Musa-GÖRKAY, Kutalmış (2007). “Yeni arkeolojik araştırmalar ışığında μητρόπολις τῆς Γαλατίας: Ankyra”. Anadolu/Anatolia (32): 21-148.

KADIOĞLU, Musa-GÖRKAY, Kutalmış vd. (2011). Roma Döneminde Ankyra. İstanbul: Yapı Kredi Yay.

KOŞAY, Hamit Zübeyir (1939). “Haberler-Ankara Mabedindeki Hafriyat 1939”. Belleten (3): 463.

ÖZGÜÇ, Tahsin (1946). “Anadolu’da Arkeoloji Araştırmaları I”. Belleten (10): 557- 597.

UBELAKER, Douglas H. (1984). Human skeletal remains: excavation, analysis, interpretation. Washington: Taraxacum.

YILMAZ, Salim-YILMAZ, Keziban (2010). “Honaz (Emirazizli) Kaya Mezarı”. 18. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 175-192.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Mahmut AYDIN, Candemir ZOROĞLU

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/