FRANSIZLARIN ROLAND DESTANI’NDA DİNSEL BAĞNAZLIK VE TARİHİ OLAYLARIN ÇARPITILMASI / THE RELIGIOUS FANATISM IN THE SONG OF ROLAND AND THE ALTERATION OF HISTORICAL EVENTS

Fuat BOYACIOĞLU

Öz


Bu çalışmada tarihte cereyan eden belli bir olayın dinsel bağnazlıktan dolayı tarihi gerçekliğe aykırı olarak anlatılmasına iyi bir örnek oluşturan Fransızların en eski destanı Roland Destanı’nı (Chanson de Roland/ Yıl:1100) ele aldık. Fransız Edebiyatında Doğu’nun ele alınması Orta Çağ’a kadar uzanır. Doğu kavramı, yüzyıllar boyunca çeşitli biçimlerde geliştirilmiştir. Orta Çağ Hıristiyanları, Hz. İsa’nın doğduğu kutsal toprakları Müslüman Türklerin elinden alma ülküsüne sahiptiler. Bundan dolayı adı konulmuş ya da konulmamış birçok Haçlı Seferi yapmışlardır. İşte bunun gibi, “Chansons de geste” adlı genel Fransız destanlarının bir bölümü olan Chanson de Roland (Roland Destanı) da Fransız Kral Charlemagne’ın önderliğinde Fransızlar pagan olarak niteledikleri Endülüslü Müslümanlardan İspanya’yı tekrar fethetme (Reconquista)ye girişmişlerdir (Göker, 1971: 3). Fransızların bu Roland Destanı, Fransız Kral Charlemagne’ın 778 yılında İspanya’daki Müslümanlara karşı yaptığı Haçlı Heferini anlatır. Tarihte Hıristiyan Fransız askerleri, Fransa’ya geri dönmek için Pirene Dağları’ndan geçerken Hıristiyan Basklılar tarafında pusuya düşürülüp yok edildiler. Bu kanlı çarpışmada, Fransız Kralı’nın yeğeni Roland da öldürüldü. Fransız Edebiyatının ünlü destanlarından birisi olan Roland Destanı onun için yazıldı. Bu destanda, Roland’ın, öldürüldüğü sıradaki kahramanlığı dile getirilmektedir. Tarihler, Charlemagne’ın, Saragosa’da yenilgisinden sonra Fransa’ya doğru çekilirken, Pirene Dağları’nın en dar geçidi olan Roncevaux’da pusuya düşürüldüğünü, Fransızların bu beklenmedik baskın sırasında çok büyük kayıplar verdiğini, hatta askerlerinin hemen hemen tamamının öldürüldüğünü yazarlar. Burada ilginç olan, baskını yapan Hıristiyan Basklılar idi. Fakat tarih içinde büyük bir mitoloji meydana geldi ve destanda düşman, Hıristiyan Basklılar iken Müslüman Araplar oldu. Bu, dini fanatizmin, tarihi olayları nasıl çarpıttığını göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Destan; Roland Destanı; anakronizm; dinsel bağnazlık

Tam Metin:

PDF

Referanslar


LA CHANSON DE ROLAND, (1935), Paris: Larousse Kitabevi.

BANCOURT, Paul, (1982), Les Musulmans dans les chansons de geste du Cycle du Roi, II. Cilt, Provence Üniversitesi Yayınları, Aix-en-Provence.

BENAMON, Charles, (2000), L’Avenir des religions en France, Dialogue interreligieux ou affrontement?, Monaco.

BOYACIOGLU, Fuat, (2006), Andre Gide’de Erken Anlatı Tekniği (La Mise en abyme chez André Gide), Konya: Şahin Kitabevi Yayınları.

CALVET, Jean, (1969), Petite Histoire de la Littérature française, Paris: Editions de J.De Gigord.

CORDIER, André, (1935), Notice in La Chanson de Roland, extraits, Paris: Larousse Kitabevi.

GÖKER, Cemil, (1971), La Turquie dans les Romans et les Contes de Voltaire, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

GÜMÜŞ, Hüseyin, (1998), Cours d’Initiation à La Litterature française, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.

HAEDENS, Kléber, (1970), Une Histoire de la littérature française, Paris: Bernard Grasset Yayınları.

HUGO, Victor, (1954), La Légende des Siècles, II.Cilt, Paris: Nelson Yayınları.

HODGES, Richard – WHITEHOUSE, David, (1983), Mohammed, Charlemagne, and the Origins of Europe, Cornell University Yayınları.

LANSON, Gustave, (1906), Histoire de la Littérature française, Paris: Larousse Kitabevi.

PIRENNE, Henri, (1936), Mahomet et Charlemagne, Alcan, Bruxelles, NSE.

PROVENÇAL, E. Lévi, Histoire de l’Espagne Musulmane, Cilt I.

RICHER, Edmond, (1978), Histoire de la Littérature française, Paris: Hachette Yayınları.

ROY, Jean-Henri and DEVIOSSE, Jean, (1966), La Bataille de Poitiers, Paris: Gallimard Yayınları.

RUISCO, Alain, Des Sarrasins aux Beurs, une vieille méfiance in http://www.monde-diplomatique.fr

SIRMA, İhsan Süreyya, http://www.ihsansureyyasirma.com/seyahatname/endulus-2007/18

THORPE, Lewis, Two Lives Of Charlemagne ISBN 0-140-44213-8.

WALTER, Philippe, (1998), Roland, Trıstan, Perceval: Trois Vısages du Heros. Mediıeval Europeen, in VARDAR Berke, Fransız Edebiyatı, İstanbul: Multiligual Yayınları.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vita_Karoli_Magni

http://www.iehei.org/Identite_europeenne/2008/Philippe_WALTER.pdf (25.03.2012)

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Roncevaux_Pass (14.01.2012)

http://en.wikipedia.org/wiki/Anachronism (17.02.2012)

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Song_of_Roland (02.01.2012)

http://www.brown.edu/Facilities/John_Carter_Brown_Library/islam/pages/literature 20.04.2012.

http://omacl.org/Roland/r234–291.html, The Song of Roland (07.09.2011)

http://www.sparknotes.com/lit/songofroland/context.html (09.07.2011)

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chanson_de_Roland (09.01.2011)

http://www.bilgispot.com/6294/destan-nedir-destan-ozellikleri-nelerdir (18.03.2012)

http://lachansonderoland.d-t-x.com/pages/FRpagenotes02Ab.html (09.01.2011)

http://www.rehberim.net/forum (20.03.2012)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2012 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.