FAZLÎ’NİN CÂMİ‘-İ KASAS VE KİTÂB-I FAZLU'LLÂH MESNEVÎLERİ / FAZLI’S MATHNAWIES CÂMİ‘-İ KASAS AND KİTÂB-I FAZLU'LLÂH

Ahmet SEVGİ

Öz


Her bilim dalında olduğu gibi sosyal bilimler alanında çalışanlar da zaman zaman değişik sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların başında da katalog bilgilerindeki hatalar gelmektedir. Bu makalede Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu’nda göze çarpan bir yanlışlığa işaret edilerek doğurduğu olumsuz sonuçlar üzerinde durulmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Fazlî; Câmi‘-i Kasas; mesnevî; Kitâb-ı Fazlu'llâh; Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


MUSTAFA SAFÂYÎ EFENDİ, (2005), Tezkire-i Safâyî, (Hazırlayan: Doç. Dr. Pervin Çapan), Ankara: AKM Yayınları.

SÂLİM EFENDİ, Tezkiretü'ş-şu‘arâ, (2005), (Hazırlayan: Prof. Dr. Adnan İnce) Ankara: AKM Yayınları.

Şakâyık-ı Nu‘mâniye ve Zeyilleri, (1989), I-V, (Neşre Hazırlayan: Dr. Abdülkadir Özcan), İstanbul: Çağrı Yayınları.

Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, (1988), (Hazırlayanlar: Doç. Dr. Haluk İpekten vd.), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

TUMAN, Mehmet Nâil, (2001), Tuhfe-i Nâilî, I-II, (Hazırlayanlar: Cemâl Kurnaz-Mustafa Tatcı), Ankara: Bizim Büro Yayınları.

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu, (2001), (Hazırlayanlar: Yücel Dağlu-E. Nedret İşli-Cevdet Serbest-D. Fatma Türe), İstanbul: YKY.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Ahmet SEVGİ

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/