OSMANLI-TÜRK ÂLİMLERİ'NİN IRAK VE CEZİRE'DEKİ ARAP EDEBİYATI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

Fikret ARSLAN

Öz


Osmanlı-Türk alimlerinin H. VII (XIV) arasından itibaren Arapça olarak dil ve edebiyat ile dini ilimlerde birçok eserler verdikleri bilinmektedir. Konunun kültür tarihimiz bakımından önemi ortadadır. Çalışmamızda Irak ve Cezire bölgesinde yaşamış Arap alimlerinin eserlerine şerh, haşiye ve telhis yazan Osmanlı-Türk alimlerinin hayatları, eserleri ve bulundukları edebi çevre incelenmiş. Bu alimlere ait İstanbul-Süleymaniye kütüphanesinde bulunan yazma eserlerin nüshaları tanıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Osmanlı Türk Alimleri; Arap Edebiyatı; Irak ve Cezire Alimleri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Fikret ARSLAN

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/