SENTENCES WITH BOTH INDIRECT OBJECT AND VERB PARTICLES / DOLAYLI NESNE VE EYLEM PARTİKELİ İÇEREN CÜMLELER

Ayşe ÖZÇİMEN

Öz


This study deals uıith English sentences uuith both direct object and indirect object and ditransitive verb partide. Considering the English sentence structure, subject-verb- objed, one can make six sentences using the same verb by moving around the object and the partide. Not ali of these combinations are accepted as grammatical. In order to determine ıvhich combinations are acceptable, five speakers of English are asked to mark a number of sentences construded from phrasal verbs, for acceptability. Participants prefer sentences ıvhere the particles are placed in position of least focus.

---

Bu çalışma, dolaysız ve dolaylı nesne; çift geçişli yüklem partikellerinden oluşan İngilizce cümleleri içermektedir. Özne-yüklem-nesne dizimi göz önünde tutularak İngilizce cümle yapısı içinde aynı yüklemle nesne ve partikelin yerleri değiştirilerek altı cümle kurulabilir. Ancak bu cümlelerin hepsi dilbilgisel değildir. Bu cümlelerden hangilerinin kabul edilebilir olduğunu belirlemek için ana dili İngilizce olan beş kişiye başvurulmuştur. Katılımcılar, bu cümleler içerisinde partikellerin en az vurgulu olduğu yapılara yönelmişlerdir.


Anahtar Kelimeler


Partikel; kabul edilebilirlik; çift geçişli yüklem

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akmajian, A. (1979). Aspects of the Grammar of Focus In English. New York and London: Garland Publishing.

Greenbaum, S. (1991). An Introduction to English Grammar. London: Longman.

Huddleston, R. (1984). Introdııction to the Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Huddleston, R. (1988). English Grammar: An Outline. Cambridge: Cambridge University Press.

Hudson, R. (1992). So Called ‘Double Objects’ and Grammatical relations. Language 68, 251-272.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2006 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.