SABAHATTİN ALİ VE GERHART HAUPTMANN'IN ESERLERİNDE SOSYO-KÜLTÜREL OLGU VE İLETİŞİM ÇATIŞMASI

Ali BAYKAN

Öz


Aynı yüzyılda yaşamış olan Ali ve Hauptmann, hem kendi ülkelerinde hem de dünyada meydana gelen sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel vb. değişimleri yakından takip etmiş ve bu olguları eserlerine yansıtmışlardır. Toplumda meydana gelen olayların her iki yazarın eserlerine yansıtılmasının yanı sıra, yazarların özel hayatlarındaki kişi, kurum, çevre ve olayları da kurgulanmıştır. Yazarların eserlerinde tek bir edebi yöntem ve devir özelliğinden ziyade, birkaç yöntem ve devir özelliği dikkat çeker. Geçmişten günümüze kadar Alman ve Türk sosyal, kültürel, iletişim biçim ve çeşitlerinin gerek kendi aralarında, gerekse iki toplum arasındaki karşılaştırılmalarında çeşitli farklılıklar ortaya çıkar. Buna karşın iki toplum arasında bazı benzerlikler de bulunur.


Anahtar Kelimeler


Sabahattin Ali; Gerhart Hauptmann; Sosyo-kültür; Karşılaştırmalı Edebiyat; İletişim Çatışması

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALİ, Sabahattin: Kuyucaklı Yusuf, (Yay. Haz. Atilla Özkırımlı) Cem Yayınevi, İstanbul 1997.

HAUPTMANN, Gerhart: Bahnwaerter Thiel. Philipp Reclam Jun. Stuttgart, 1982.

HAUPTMANN, Gerhart: Dokumacıların İsyanı (Çev. Hüseyin Salihoğlu), Halkevleri Kültür Vakfı Basımevi. Ankara, 1976.

HAUPTMANN, Gerhart : Die Weber. (Hans Schwab-Felisch), Ullstein Verlag, Berlin 1963.

HAUPTMANN, Gerhart: Hat Bekçisi Thiel. (Çev. Basir FEYZİOGLU) M.E.B.Yayınevi Ankara 1946.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2006 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.